Vi erbjuder examinering för följande intyg enligt Nämnden för båtlivsutbildnings krav:

SRC, Short Range Certificate

Här är lite bra källor som en utbildare borde referera till. Kraven på kunskap och kännedom finns här:

http://www.batlivsutbildning.se/src-certifikat/

Att ha kännedom om kanalplanen som finns här: http://www.stockholmradio.se/kartor-och-kanalplan-vhf

Den bästa boken om SRC är gratis och finns på internet. https://www.viestintavirasto.fi/attachments/Rannikkolaivurin_radioliikenneopas_SV.pdf

Skrivningstiden är 60 minuter. Därefter tar rättning och ev praktiskt moment (om du inte har intyg med att det är utfört) ca 1 timme till. Hjälpmedel är Sv kusttelefonitabellen vi länkat  till ovan.  
Medtag blå intygsbok (om du har sådan) samt intyg om genomfört praktiskt prov.  Examineringsavgift = 450 kr

Anmäl intresse för examinering till info@seasafety.se

 
 
Nyhet 2017-06-29:

Kunskapsfodringarna för erhållande av SRC har uppdaterats och anpassats efter internationella krav. De nya kunskapsfordringar för SRC som gäller fr o m 2017-01-01.  Alla prövningar från och med 2017-07-01 kommer även att innehålla en praktisk del för att erhålla SRC.

NFB tillämpar från och med 2017-07-01 en webbaserad VHF-simulator för SRC.

Simulatorn finns under rubriken INTYG/SRC CERTIFIKAT på NFB hemsida www.batlivsutbildning.se VHF-simulatorn innehåller både en länk till övningsuppgifter och en länk till genomförande av praktiskt prov. VHF-simulatorn har utvecklats och utformats i samarbete med Telenor Kustradio i Norge som underleverantör. NFB har inledningsvis beslutat om en inkörningsperiod på 3 månader. Under perioden juli – september 2017 ska därför NFB auktoriserade förhörsförrättare för SRC, i samråd med olika utbildningsorganisationer, antingen godkänna det kursbevis som erhålls vid nyttjande av den nya simulatorn alternativt tillämpa tidigare etablerade metoder på den praktiska delen av SRC. Från och med 1 oktober 2017 har NFB beslutat att enbart acceptera det centralt utfärdade kursbeviset.

Här kan du öva i simulatorn

Här gör du det praktiska provet:  Länk till provsimulatorn 

Manöverintyg för högfartsbåt

Examineringar bokas utefter behov/intresse!