Exempel på föredrag vi kan erbjuda:

 

Om gott omdöme på sjön.
Hur segel och motorbåt kan se helt olika på samma situation

 

Man överbord!
Vad gör man då?

 

Brand ombord - Allas skräck!
Vad innebär en brand ombord, och hur kan man skydda sig?

 

Första Hjälpen
L-ABCDE metoden inklusive Hjärt lungräddning med/utan hjärtstartare

 

Föredrag baserade på någon av våra publicerade böcker
Om marin historia; Märsgarn, hårsfjärden, patrullbåtar etc

 

Lämplig tid för sådana föredrag är 1,5 - 2 timmar.

Vi debiterar normalt 2 500 - 4 000 kr beroende på omfattning.
Kan vi sälja våra böcker samtidigt så kan debiteringen minimeras.

Återkom gärna med förfrågan!