HMS Visborg

Boken om Minfartyget, Flaggskeppet och Underhållsfartyget, 1974 - 2010

Bilder ur boken

Boken HMS Visborg på Facebook

Film om HMS Visborg på Youtube