Om bokens uppdateringar

Det här är den tredje utgåvan från 2015 av boken som utökats med sexton sidor i jämförelse med 2010 års utgåva.

Kapitel

Ändring och nyheter i stort i denna utgåva

1 Överlevaren

-

2 Nedkylning

2.7 Uppdaterat- Kännetecken för drunkning.

2.8.6 Framstupa sidoläge har ändrats till stabilt sidoläge

3 Nödsituationer & Sjöräddning

Kapitlet fokuserar på att definiera och ge på exempel på nödlägen, organisation, resurser och basering/förekomst.

DSC-meny är uppdaterad med ”Epirb emission

2014 års SAR-statistik

 

Kapitlet ökat med 6 sidor,

3.4 - info om SAR i SWE, NOR, FIN, DEN

3.6 Om räddningshelikoptrar, samt nytt om baseringar.

4 Nödsignaler

Kapitlet ökat med fyra sidor. Bland annat info om VPIRB, Odeoflare samt utökad information om MMSI och MID. Nya bilder för nödmeddelande DSC. Ex på bärbar VHF med GPS och DSC funktion.

5 Övergivande av fartyg

5.4.1 + 5.5 + 5.6.2 Tagit bort Försvarsmaktens order

5.8 Fokuserat om texten på ”step off”, inte hoppa.

6 Överlev i en livflotte

6.8.7 Ändrat texten Desalter kit, sea water, Mk2, så att det framgår att detta är en gammal lösning.

7 Överlev i vattnet

7.4.1 Justerat text och bildtext. Fokuserar nu även på att maximera upptäckt. Tillfört information om Rescue Streamer.

8 Driva iland på en ö

8.1 Ny text relaterad till Team Westas Wind erfarenheter.

9 Räddningen

Inledningstexten uppdaterad - kapitlet ska fokusera på hur räddningen går till/utförs. Översyn att beskrivningen av metoderna är korrekt enligt dagens rutiner och teknik. Nya bilder på sjöfartsverket nya helikopter AW 139

Kapitlet minskat med 2 sidor varvid följande har tagits bort:

9.2 Allmän information om helikoptrar, liksom info om de svenska och dess basering är flyttat till kapitel 3.

10 Utrustning

Kapitlet ska fokusera på att beskriva utrustning, hur den fungerar, krav på konstruktion etc.

Kapitlet utökat med fyra sidor som omfattar:

10.4.3 Text och bilder rörande M.O.R

10.4.4 Ny bild på ORL

10.4.6 mer bilder på heliraft och funktionen.

10.4.13 Omformulerat texten om lös utrustning. Flyttat tabeller för att få till en bättre layout.

10.5 Lagt till text och 10 nya bilder om TEMPSC

10.6 Snabba beredskapsbåtar, FRB, (två sidor)

10.7 Utrustning i räddningshelikoptrar” (från kapitel 9.2.3)

Bilagor

3 – L-ABCDE  - översyn mht HLR direktiven 2013

Nya bilagor (fyra sidor)

9 Exempel på användbar grab-bag i en överlevnadssituation

10 Vind och lufttryck.

Vill du lämna synpunkter/förslag på förändringar i boken ? Skicka via nedanstående formulär!

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Ny uppdaterad bok

Vi har inga planer på att uppdatera handboken i närtid.  Vi har däremot - med handboken som grund, producerat en ny kursbok i säkerhet för havskappseglare och långseglare. 

Läs mer här

Köp ditt exemplar här!

Handboken finns även på Facebook

.

Nautiska klubben om Handbok överlevnad till sjöss

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)