Dispens för certifikat på Säkerhetskurs Raymarine 2star

Dispens för certifikat på Säkerhetskurs Raymarine 2star

Svenska seglarförbundet har efter ansökan från Oxelösunds segelsällskap beviljat dispens från utbildningskrav rörande certifikat enligt Offshore special Regulations, kategori 3. Läs mer nedan om beslutet och omfattning.

Saxat ur mail:

" Ansökan om avsteg för krav på säkerhetsutbildning för kappseglingen Raymarine2Star

OXSS / Sörmlands Seglar Förbund har för tävlingen Raymarine2Star 2024 ansökt om avsteg från kravet på säkerhetsutbildning för tvåpersonersbesättningar enligt World Sailing Offshore Special Regulations Category 3. Kravet innebär att minst en av personerna ombord ska ha genomgått en godkänd World Sailing Offshore Personal Safety kurs de senaste 5 åren.

 

Rekommendation
Arrangörskommittén (AK) har berett ansökan med tekniska kommittén (TK) och med Svenska Havskappseglingsförbundet (SHF) samt fått ett yttrande från regelkommitténs ordförande. Samtliga har lämnat samstämmigt svar och rekommenderar att SSF medger avsteg med följande begränsningar och åtgärder:

  • tävlingen Raymarine2Star 2024 genomföras i enlighet med WS OSR cat 3
  • kravet på säkerhetsutbildning i OSR cat 3 pkt. 6.01.3 Personal Safety utbildning medges uppfyllas med genomförd kurs Sjösäkerhetsintyg (https://seasafety.se/sjosakerhetsintyg-ssi)


Bakgrund

Grunden till rekommendationen om att inte medge att tävlingen genomförs enligt WS OSR 4 är att Raymarine2Star genomförs som en havskappsegling och skall uppfylla kraven i Tävlingsreglementet för den grenen. I OSR definieras att kategori 4 innebär "Cat 4: Short races, close to shore in relatively warm or protected waters normally held in daylight”. Vidare bedömer vi att de tekniska kraven på båtarna i OSR cat 4 blir allt för låga samt är svåra att följa upp.

Grunden till rekommendationen om att medge avsteg är att seglingen över öppet hav sker dagtid. Därtill att startordningen innebär att de flesta båtar befinner sig nära varandra när flottan är som längst från land, s.k. halv jaktstart. Sjösäkerhetsintyget och de övriga krav som ställs i OSR cat 3 ger en god grund för personlig säkerhet och överlevnad inklusive kunskaper om första-hjälpen för kappsegling som sker utom närhet till land och utan krav på livflotte men.

Genom attraktiv tillgänglighet (inklusive prissättning) av kursen Sjösäkerhetsintyget uppmuntrar detta till att båda personerna ombord på en doubehandedbåt förhoppningsvis genomför kursen och att den samlade förmågan rörande personlig säkerhet vid kappsegling bland tävlingsdeltagarna stärks.

Håkan Andersson
Ordförande, SSF Arrangörskommitté 

"

2024-01-29 21:07
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen