Flottans öar

Flottans öar

En bok som berättar om flottans baser och de öar som använts de senaste 200 åren - av vilka man fortfarande kan ses spår eller bebyggelse från Flottans tid.

 

Vi har påbörjat arbetet med en bok, arbetsnamnet är "Flottans öar i Stockholms skärgård".

Det finns gott om böcker om fartyg och förband, med desto mindre om flottans baser och de öar som använts de senaste 200 åren - av vilka man fortfarande kan ses spår eller bebyggelse från Flottans tid. Upplägget är därför att i ord och bild beskriva och berätta om vilken verksamhet som bedrevs, vilka spår man kan se idag på öar som Flottan nyttjat. Däremot kommer vi inte att ta upp de öar som kustartilleriet har/haft anläggningar på.

Vi söker nu dig som har minnen, bilder eller historier kring någon av dessa öar. Hör av dig!

2016-12-27 19:13