Korvettboken, arbetsläge sommaren 2017

Korvettboken, arbetsläge sommaren 2017

Arbetet med att sammanställa korvettboken pågår, på sakta lägsta.

Ett hundratal bilder och 20-talet A4 sidor text finns för fortsatt bearbetning. Underlaget kommer främst från officella källor idagsläget. Dessutom finns en del VHS film från verksamheten under 1990-talet.

Vi hoppas på fler personliga berättelser!

2017-08-22 20:25