Vi planerar för säkerhetskurser med start i november 2020

Under sommaren har vi pga covid-19 restriktioner inte kunnat genomföra säkerhetskurser för havskappseglare. Vi har istället använt tiden till att revidera vår kursbok. Det arbetet avslutas i dagarna och boken går till tryck.

Då vi fått underhandsinformation att KSSS avser införa krav på säkerhetskurser för Gotlands Runt 2021, liksom ett uppdämt utbildningsbehov för de som vill segla internationellt, planerar vi nu kurser med genomförande under perioden nov 2020 till mars 2021.

Alla som tidigare anmält intresse kommer att få information.

2020-09-08 20:06
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)