Bilder från utbildningar vi genomfört

  • Övning med pyroteknik
  • Hjärtlungräddningsmoment efter Manöverbordövning
  • Räddningen har kommit!
  • Sjukvårdsutbildning på arbetsplats
  • Övning i ombordmiljö
  • Övning vid Årsta havsbad

Utbildningar vi erbjuder

Vi genomför olika former av uppdragsutbildningar, håller föredrag samt genom examineringar. Det kan vara för ett företag eller en organisation eller privatperson. När vi genomför utbildningar så ingår oftast någon form av teoretisk del som följs om med praktiska moment så relevant och realistiskt som möjligt. Läs mer under respektive underkategori vad vi kan erbjuda.

Kurser för havskappseglare finns beskrivet här

Examinering enligt Nämden för Båtlivsutbildning - läs mer här

Kundanpassade kurser

Fler nyheter

Sjösäkerhet

Första hjälpen

Brandsäkerhet

Flygsäkerhet