Kompletteringsutbildning för dig med teoretisk kurs 2021

Uppdaterad 2022-11-01

Under år 2021 krävdes för svenska nationella havskappseglingar i kategori 3 enbart ett intyg på genomförd teoretisk utbildning. Alla med dessa intyg behövde komplettera med praktisk utbildning senast 2022-04-10.

Den här sidan vände sig till dig som inte påbörjade eller avslutade kompletteringen i tidsperioden juni 2021 - april 2022. Vi har under september ringt upp alla som kan beröras och informerat om kurstillfällen v42 och v48.

Kommande påbyggnadsutbildning avses genomföras:

Påbyggnadsutbildning 1 HT 2022 (vecka 42)

  • kursen genomfördes med två anmälda.

Påbyggnadsutbildning 2 HT 2022 (vecka 48)

  • Del 1 Teori  Tisdag  29/11 kl 1745-2200 via zoom

  • Del 2 Poolövning  Söndag 4/12 kl 0730-1000 i Bredängsbadet

  • Del 3 Praktikdag Söndag 4/12 kl 1200-1730 på Bosön

Anmälningstiden har gått ut.

Utbildningsmål för kompletteringsutbildning
Det övergripande målet är att komplettera tidigare teoretisk kunskap med mer teori och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling.

Kursdeltagaren som innehade teoriintyg giltigt under 2021 ska med denna kurs uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2022-2023 regel 6.01 – 6.02.

Efter slutförd kurs utfärdas certifikat giltigt i fem år.

Omfattning
Kompletteringskursen kommer bara att finnas under hösten 2022. Den som därefter inte slutfört komplett utbildning får "börja om" med ny grundkurs. 

Den första delen omfattar inläsning av kursbok WS version 2022, samt teori via zoom under fyra timmar.

Den andra och tredje delen genomförs tillsammans med - och i enlighet med grundkurs.

För vem?
Kompletteringskursen vänder sig till personer som under tidsperioden november 2020 till maj 2021 genomförde den teoretiska delen av säkerhetskursen och då tilldelades ett intyg gällande under 2021. 

Utbildningsverifikat
Godkänd kursdeltagare (alla tre delar) tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Krav för godkänd utbildning grundkurs:

  • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
  • Fått godkänt på båda proven – ett per kursdag (minst 70% rätt)

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

Kursbok WS Safety samt 
Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar 

Pris

Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras.   

Kursdeltagarens förberedelser för poolövning

Kursdeltagare ska vara fullt frisk, inte ha några sjukdomssympton, samt medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband och säkerhetslina. Positionsljus är inte nödvändigt.

Kursdeltagarens förberedelser för praktikdagen

Till kursdel tre ska kursdeltagare om möjligt medföra en hand-VHF med DSC samt den egna uppblåsbara räddningsvästen för ompackning.

Arrangörens förberedelser
Genomförandet anpassas efter gällande restriktioner för pandemi etc.

För att kunna genomföra kursen krävs ett minsta antal anmälda en viss tid före kursen. 

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)