Kompletteringsutbildning för dig med teoretisk kurs 2021

Uppdaterad 2021-11-15

Ska du kappsegla i WS kategori 3 och uppåt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord. Ett sådant certifikat är giltigt i fem år.

Under år 2021 krävdes för svenska nationella havskappseglingar i kategori 3 enbart ett intyg på genomförd teoretisk utbildning. Under 2022 behöver alla med dessa intyg komplettera med praktisk utbildning senast 2022-05-01

Under tidsperioden 28 november 2020 till den 5 maj 2021 utfärdades 220 intyg för genomförd teori i säkerhetskurs för havskappseglare. Nästan hälften har genomfört eller bokat in som kompletteringsutbildning, men inte alla. Per idag är det :

  • 9 st av dessa som bokat poolövning, men inte den tredje delen som är praktikdagen.
  • 108 st som inte bokat någon del av kompletteringsutbildningen
  • okänt antal som inte avser genomföra kompletteringsutbildningen.

Du väljer själv hur du vill genomföra kompletteringsutbildningens två delar. Antingen gör du allting i Stockholm eller så kontaktar du Rolf Karlsson, Nordtac på Käringön för att genomföra kursmomenten där. Du kan boka momenten var för sig eller enligt de "paket" som finns tillgängliga nedan.

Här finns Svenska seglarförbundets information om kraven på kompletteringskurs för att få certifikat.
 Svenska seglarförbundets information om intyg år 2021

Här finns Svenska Havskappseglingsförbundets information om säkerhet, kraven på certifikat och utrustning.

Utbildningsmål för kompletteringsutbildning
Det övergripande målet är att koplettera tidigare teoretisk kunskap med mer teori och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling. Kursdeltagaren som genomfört grundkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.01 – 6.02.

Omfattning
Kompletteringskursen under vintern/våren 2021-2022 omfattar två delar.

Den första delen är den praktiska övningen i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning under två timmar.

Den andra delen utgörs av en praktisk utbildningsdag med följande upplägg:
Fysisk sammankomst på Bosön eller annan lämplig kursplats
- Förevisning av olika materiel/utrustning
- Övning med VHF och DSC
- Brandsäkerhet och pyroteknik teori samt praktisk övning
- Syntes - erfarenheter av kursens moment
En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Den första delen måste vara genomförd innan den andra delen!

För vem?
Kompletteringskursen vänder sig till personer som under tidsperioden november 2020 till maj 2021 genomförde den teoretiska delen av säkerhetskursen och då tilldelades ett intyg gällande under 2021. 

Utbildningsverifikat
Godkänd kursdeltagare (alla tre delar) tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Krav för godkänd utbildning grundkurs:

  • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
  • Fått godkänt på båda proven – ett per kursdag (minst 70% rätt)

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

Kursbok WS Safety samt 
Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar 

Pris

Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras.   

Kursdeltagarens förberedelser för poolövning

Kursdeltagare ska vara fullt frisk, inte ha några sjukdomssympton, samt medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband och säkerhetslina. Positionsljus är inte nödvändig.

Kursdeltagarens förberedelser för praktikdagen

Till kursdel tre ska kursdeltagare om möjligt medföra en hand-VHF med DSC samt den egna uppblåsbara räddningsvästen för ompackning.

Arrangörens förberedelser
Genomförandet anpassas efter gällande restriktioner för pandemi etc.

För att kunna genomföra kursen krävs ett minsta antal anmälda en viss tid före kursen. 

OBSERVERA att det är många som troligen behöver genomföra momenten och det finns bara möjlighet att genomföra kurserna vissa veckor. Hjälp oss därför med att boka in din kurs snarast möjligt!

De 6 seglare som har bokat poolövning, men ännu inte bokat in sig på den andra delen. Vi vill gärna att ni bokar praktikdagen den 29 januari. Det kan ni göra på nedanstående länk:

Här bokar du utbildning

Våra poolpass i december och i mitten av januari har fortfarande lediga platser, boka paketet med poolövning och praktikdag den 29 januari

Om du vill boka poolövning och praktikdag var för sig:

För dig som bor närmare västkusten kan du göra kompletteringsutbildningen hos Nordtac på Käringön. 
Den bokar du själv hos Nordtac.com De planerar en kompletteringsutbildning i februari 2022 - boka snarast!

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)