Kompletteringsutbildning för dig med teoretisk kurs 2021

Uppdaterad 2022-01-20

Ska du kappsegla i WS kategori 3 och uppåt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord. Ett sådant certifikat är giltigt i fem år.

Under år 2021 krävdes för svenska nationella havskappseglingar i kategori 3 enbart ett intyg på genomförd teoretisk utbildning. Alla med dessa intyg behöver komplettera med praktisk utbildning senast 2022-04-04

Du väljer själv hur du vill genomföra kompletteringsutbildningens två delar. Antingen gör du allting i Stockholm eller så kontaktar du Rolf Karlsson, Nordtac på Käringön för att genomföra kursmomenten där. Du kan boka momenten var för sig eller enligt de "paket" som finns tillgängliga nedan.

Här finns Svenska seglarförbundets information om kraven på kompletteringskurs för att få certifikat. Svenska seglarförbundets information om krav på utbildning år 2022

Här finns Svenska Havskappseglingsförbundets information om säkerhet, kraven på certifikat och utrustning.

Den som av olika skäl inte kunnat genomföra kompletteringsutbildningen före 2022-04-10 ska inte misströsta!
Vi kommer hösten 2022 att erbjuda ett koncept som består av en uppfriskning av teorin (eftersom många gjort den för mer än ett år sedan) och därefter de praktiska delarna i kompletteringsutbildningen. 

  • Den som vill komplettera sin utbildning för att erhålla certifikat ska slutföra detta före 2022-04-10. 
    Anmäl dig till kompletteringsutbildningen så snart som möjligt!

  • Den som kompletterar utbildning efter 2022-04-10 behöver gå en uppfriskningsteori innan praktiska moment kan genomföras. Uppfriskningsteorin blir ett nytt moment mot särskild avgift, men ger i gengäld längre giltighetstid för certifikatet. Sådana kurser planeras till hösten 2022.

Under perioden 11 april till och med midsommar kommer inga kurstillfällen att planeras. Ev intresse av kurs kan mötas med enskild utbildning på vardagar mot särskild debitering. 

Utbildningsmål för kompletteringsutbildning
Det övergripande målet är att koplettera tidigare teoretisk kunskap med mer teori och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling. Kursdeltagaren som genomfört grundkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2022-2023 regel 6.01 – 6.02.

Omfattning
Kompletteringskursen under vintern/våren 2021-2022 omfattar två delar.

Den första delen är den praktiska övningen i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning under två timmar.

Den andra delen utgörs av en praktisk utbildningsdag med följande upplägg:
Fysisk sammankomst på Bosön eller annan lämplig kursplats
- Förevisning av olika materiel/utrustning
- Övning med VHF och DSC
- Brandsäkerhet och pyroteknik teori samt praktisk övning
- Syntes - erfarenheter av kursens moment
En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Den första delen BÖR vara genomförd innan den andra delen!

För vem?
Kompletteringskursen vänder sig till personer som under tidsperioden november 2020 till maj 2021 genomförde den teoretiska delen av säkerhetskursen och då tilldelades ett intyg gällande under 2021. 

Utbildningsverifikat
Godkänd kursdeltagare (alla tre delar) tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Krav för godkänd utbildning grundkurs:

  • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
  • Fått godkänt på båda proven – ett per kursdag (minst 70% rätt)

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

Kursbok WS Safety samt 
Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar 

Pris

Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras.   

Kursdeltagarens förberedelser för poolövning

Kursdeltagare ska vara fullt frisk, inte ha några sjukdomssympton, samt medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband och säkerhetslina. Positionsljus är inte nödvändig.

Kursdeltagarens förberedelser för praktikdagen

Till kursdel tre ska kursdeltagare om möjligt medföra en hand-VHF med DSC samt den egna uppblåsbara räddningsvästen för ompackning.

Arrangörens förberedelser
Genomförandet anpassas efter gällande restriktioner för pandemi etc.

För att kunna genomföra kursen krävs ett minsta antal anmälda en viss tid före kursen. 

OBSERVERA att de restriktioner som gäller från den 23 december 2021 påverkar genomförandet av kurserna i januari och första delen av februari 2022.

Följande kurstillfällen är planerade:

- Poolövning 23/1, 13/2, 27/2, 27/3, 3/4 samt 10/4.
Lediga platser hittar du nedan i webshopen.

- Praktikdag 27/3, 3/4 samt 10/4.
Lediga platser hittar du nedan i webshopen.

Här bokar du utbildning

Om du vill boka poolövning och praktikdag var för sig:

För dig som bor närmare västkusten kan du göra kompletteringsutbildningen hos Nordtac på Käringön. 
Den bokar du själv hos Nordtac.com De planerar en kompletteringsutbildning i februari 2022 - boka snarast!

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)