Fakta om World Sailing Offshore Personal Safety - Grundkurs

Uppdaterade 2020-12-19

Ska du kappsegla internationellt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord. Ett certifikat är giltigt i fem år. Kursen arrangeras normalt två - tre gånger per år under vinterhalvåret. Aktuella kurstillfällen framgår här.

Här finns Svenska seglarförbundets information om certifikat

Under år 2021 krävs för svenska nationella havskappseglingar i kategori 3 enbart ett intyg på genomförd teoretisk utbildning. Priset är reducerat då Seglarförbundet garanterat oss minst 60 anmälningar.
Det innebär att du bokar teoridelen på den här sidan.

Utbildningsmål
Övergripande mål är att ge teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling. Kursdeltagaren som genomfört grundkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.01 – 6.02.

Omfattning
Kursen omfattar två delar.

Teoretisk skede med föreläsningar och gruppdiskussioner via ZOOM inom områden som:
- Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations
- Hjälpa andra och få hjälp av andra
- Besättningens hälsostatus – personskador och sjukdomar till sjöss
- Säkerhetsutrustning, livflottar och övergivande till sjöss
- Sjöräddning och Nödkommunikation
- Crew overboard, förebyggande och bärgning. Nedkylning
- Marint väder, Segelhantering och rutiner vid hårt väder
- Skador och nödreparationer

En praktisk utbildningsdag med följande upplägg:
- Förevisning av olika materiel/utrustning
- Övning med VHF och DSC
- Brandsäkerhet och pyroteknik teori samt praktisk övning
- Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning
- Syntes - erfarenheter av kursens moment

- Två skrivning genomförs, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Det här är ingen regelkurs, vi fokuserar däremot på säkerhetsaspekter utifrån vad regelverket anger för olika kategorier relaterade till erfarenheter från havskappseglingar!

För vem?
Kursen vänder sig till personer som ska havskappsegla och behöver ett internationellt certifikat. Kursen är även mycket lämplig för de som ska långsegla eller ”länge-seglar.  Den som tidigare har gått grundkursen kan istället genomföra en refresherkurs.

Förkunskapskrav  
Inga. Erfarenhet av havskappsegling är dock ett plus!
Vi vill att kursdeltagaren ska vara simkunnig, ha viss vattenvana och i god fysisk kondition.

Utbildningsverifikat
Godkänd kursdeltagare tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Kurslängd
Kursens längd motsvarar två heldagar, och fördelas på följande sätt:

För att använda modern teknik med webbutbildning, minskat resande och därmed hålla kurskostnader nere, har kursen fått en indelning i webbaserad utbildning och en praktisk utbildnings/övningsdag. Denna planering medför även att kursen delas upp på flera kalenderdagar som även kan medföra utbildningsmoment på vardagskvällar.

Teoriskedets åtta webbsessioner (ca 8,5 timme, raster oräknat) genomförs mellan kl 0800 - 1730. Den praktiska utbildningsdagens moment omfattar ca 7 timmar.

Poolmomentet genomförs på annan tid och plats än resterande delar av den praktiska dagen.
Pool, brand och pyroteknik kan genomföras på andra platser. Se separat information om detta

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Krav för godkänd utbildning grundkurs:

  • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
  • Fått godkänt på båda proven – ett per dag (minst 70% rätt)

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

- Kursbok WS Safety samt 
- Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar 

Pris
Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras.   

Kursdeltagarens förberedelser
Deltagare ska ha tillgång till dator med webbkamera för deltagande i teoripassen. Uppkopplingen ska vara stabil så video kan tas emot. Kursboken ska läsas innan kursens teoriskede. För deltagande i praktiska moment ska deltagaren vara fullt frisk och arbetsför enligt FHM kriterier.

Kursdeltagare ska medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband. (Lampa ej nödvändig). Om möjligt ska även en hand-VHF med DSC medföras till den praktiska kursdagen.

Arrangörens förberedelser
Genomförandet anpassas efter gällande Covid 19 regler.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)