Fakta om World Sailing Offshore Personal Safety - Grundkurs

Ska du kappsegla internationellt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord. Kursen arrangeras normalt två gånger per år. Aktuella kurstillfällen framgår här.

Här finns Svenska seglarförbundets information om certifikat

Omfattning

Kursen omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:
- Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations
- Erfarenheter från havskappsegling
- Sjöräddning och Kommunikationsutrustning
- Skador och nödreparationer
- Segelhantering och rutiner vid hårt väder
- Meteorologi
- Hjälpa andra och få hjälp av andra
- Första hjälpen till sjöss
- Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning.
- Skrivning genomförs, krav på godkänt är minst 60% rätt.

Utbildningsmål

Övergripande mål är att ge teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling. Elev som genomfört kursen ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing på WS Offshore Special Regulations 6.01, Appendix G.

För vem?
Kursen vänder sig till personer tidigare gått grundkursen. Vi avser speciellt dig som ska fortsätta segla internationellt. Kursdeltagare ska vara simkunnig och i god fysisk kondition. Den som tidigare har gått grundkursen kan istället genomföra en refresherkurs.

Förkunskapskrav  
Inga. Erfarenhet av havskappsegling är dock ett plus!

Kurslängd 
16 timmar. Kursen genomförs under två dagar. Kursen genomförs på svenska.

Kurslitteratur (ingår i kursavgiften).
Handbok för överlevnad till sjöss 2015  samt
- Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar
Visst underlag mailas till kursdeltagare.

Utbildningsverifikat
Godkänd elev tilldelas ett certifikat på engelska, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0, 1 och 2.

Pris
Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras. Kursavgiften inkluderar normalt kurslitteratur, lunch och fika men kan variera mellan olika kursplatser och upplägg. Anmälan och betalningsvillkor enligt våra standardvillkor (bifogas med fakturan).  

Övrigt
Kursdeltagare ska medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband. (Lampa ej nödvändig)