World Sailing Offshore personal safety - Grundkurs år 2023

Uppdaterad 2023-04-06

Kommande grundkurs kommer att planeras i augusti/september med genomförande troligen i oktober/novemer samt ev även första helgen i december. 

Ska du kappsegla internationellt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord. Ett certifikat är giltigt i fem år.

Här finns Svenska seglarförbundets information om kraven på kurs och certifikat.
 Svenska seglarförbundets information om kurser

Här finns Svenska Havskappseglingsförbundets information om säkerhet, kraven på certifikat och utrustning.

Utbildningsmål
Övergripande mål är att ge teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling. Kursdeltagaren som genomfört grundkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.01 – 6.02.

Det här är ingen regelkurs, vi fokuserar däremot på säkerhetsaspekter utifrån vad regelverket anger för olika kategorier relaterade till erfarenheter från havskappseglingar!

Omfattning
Kursen omfattar tre delar.

Den första delen är ett teoretiskt skede med föreläsningar och gruppdiskussioner via ZOOM inom områden som:
- Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations
- Hjälpa andra och få hjälp av andra
- Besättningens hälsostatus – personskador och sjukdomar till sjöss
- Säkerhetsutrustning, livflottar och övergivande till sjöss
- Sjöräddning och Nödkommunikation
- Crew overboard, förebyggande och bärgning. Nedkylning
- Marint väder, Segelhantering och rutiner vid hårt väder
- Skador och nödreparationer
- En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Teoriskedet genomförs enligt metodiken "flipped clasroom", vilket innebär att deltagaren läser kursboken och skriver sina reflektioner på respektive kapitel. 
Under Zoom-passen fokuseras på kunskapskontroll, fördjupning och diskussion kring respektive kapitel. 

Del två är den praktiska övningen i pool som omfattar 2,5 timmar.
- Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning

Del tre utgörs av en praktisk utbildningsdag med följande upplägg kl 1200 - 1730:
Fysisk sammankomst på Bosön eller annan lämplig kursplats
- Förevisning av olika materiel/utrustning
- Övning med VHF och DSC
- Brandsäkerhet och pyroteknik teori samt praktisk övning
- Syntes - erfarenheter av kursens moment
- En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

För vem?
Kursen vänder sig till personer som ska havskappsegla och behöver ett nationellt eller internationellt certifikat. Kursen är även mycket lämplig för de som ska långsegla eller ”länge-seglar.  

Förkunskapskrav  
Inga. Erfarenhet av havskappsegling är dock ett plus!
Vi vill att kursdeltagaren ska vara simkunnig, ha viss vattenvana och i god fysisk kondition.
Kursdeltagaren ska ha läst kursboken innan kursen startar.
Kursdeltagaren ska vara symptomfri vid den fysiska sammankomsterna. Covid-vaccinering är önskvärd. 

Utbildningsverifikat
Godkänd kursdeltagare (alla tre delar) tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Kurslängd
Kursens längd motsvarar två heldagar, och fördelas på följande sätt:

För att använda modern teknik med webbutbildning, minskat resande och därmed hålla kurskostnader nere, har kursen fått en indelning i webbaserad utbildning och en praktisk utbildnings/övningsdag. Denna planering medför även att kursen delas upp på flera kalenderdagar som även kan medföra utbildningsmoment på vardagskvällar.

Teoriskedets åtta webbsessioner, ca 8 timmar. Den praktiska utbildningens moment (sista kursdagen) omfattar ca 8 timmar.

Poolmomentet genomförs på annan tid och plats än resterande delar av den praktiska dagen.
Pool, brand och pyroteknik kan genomföras på andra platser. Se separat information om detta

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Kursplatser:

 • Poolövning i Stockholm, Bredängsbadet eller på Bosön
 • Övrig praktik och sista kursdagen teori vid Riksidrottsförbundets anläggning på bosön

  Krav för godkänd utbildning grundkurs:

  • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
  • Fått godkänt på båda proven – ett per kursdag (minst 70% rätt)

  Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

  - Kursbok WS Safety samt 
  - Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar 

  Pris

  Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras.   

  Kursdeltagarens förberedelser för teoriskedet
  Kursdeltagaren behöver tillgång till dator så hen kan koppla upp sig med webbkamera mot webbportalen. Uppkopplingen ska vara stabil så video kan tas emot. Kurslitteraturen ska vara inläst så kursen kan genomföras enligt metodiken för flipped classroom.

  Kursdeltagarens förberedelser för poolövning

  Kursdeltagare ska vara fullt frisk, inte ha några sjukdomssympton, samt medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband och säkerhetslina. Positionsljus är inte nödvändig.

  Kursdeltagarens förberedelser för praktikdagen

  Till kursdel tre ska kursdeltagare om möjligt medföra en hand-VHF med DSC samt den egna uppblåsbara räddningsvästen för ompackning.

  Arrangörens förberedelser
  Genomförandet anpassas efter gällande restriktioner för pandemi etc.

  Max 20 deltagare kan delta i poolmomentet. 

  Här bokar du grundkurs

  Vill du genomföra de praktiska delarna hos Nordtac, anmäl det vid bokning så reducerar vi kurspriset manuellt.

  För dig som bor närmare västkusten kan du göra delar av påbyggnadsutbildningen hos Nordtac på Käringön. 
  Den bokar du själv hos Nordtac.com 

  Totalsumma:
   Till kassan
   (0)
   Tillagd i varukorgen