Fakta om World Sailing Offshore Personal Safety - Refresherkurs

Uppdaterade 2020-12-26
Vi erbjuder uppdelad kurs som omfattar teoriskedet för sig. Läs FAQ här

Du som en gång har gått grundkursen och behöver förnya ditt certifikat (det gäller i 5 år) går en refresherkurs som är en dag lång. Kurstillfällen framgår här.

Kursens övergripande mål är att fräscha upp tidigare kunskaper från grundkursen med särskild fokus på vilka förändringar och nya erfarenheter som vunnits de senaste fem åren. Kursen ger uppdaterad teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling.

Här finns Svenska seglarförbundets information om certifikat

Utbildningsmål
Övergripande mål är att fräscha upp tidigare kunskaper från grundkursen med särskild fokus på vilka förändringar och nya erfarenheter som vunnits de senaste fem åren. Kursdeltagaren som genomfört refresherkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.01 – 6.02.

Omfattning
Kursen omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:

- Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations, erfarenheter om utbildning, organisation, eller mänskliga faktorer.
- Nya erfarenheter, regler och utveckling kring säkerhetsutrustning.
- Sjöräddning, organisation och rutiner.
- Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning, inklusive första hjälpen moment. (Endast för certiifkat) 
- Skrivning genomförs, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Det här är ingen regelkurs, vi fokuserar däremot på säkerhetsaspekter utifrån vad regelverket anger för olika kategorier relaterade till erfarenheter från havskappseglingar!

Förkunskapskrav  

Kursdeltagare ska:

 • Deltagit i tidigare ISAF/WS approved säkerhetskurs,
 • Inneha ett SRC-certifikat,
 • Inneha ett intyg om kurs i första hjälpen enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.05.3,
 • Vara simkunnig och i god fysisk kondition.

 

För vem?
Kursen är till för de personer tidigare gått en enligt World Sailing godkänd grundkurs, och vars certifikat behöver förnyas. Deltagaren ska visa upp sitt certifikat.

Utbildningsverifikat
Godkänd elev tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Den som genomfört teoridelen med godkänt resultat ska få ett intyg giltigt under 2021.

Kurslängd
Tre webbsessioner (60 + 90 + 90 minuter) samt ett praktiskt pass om 120 minuter.

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Krav för godkänd utbildning:

 • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
 • Fått godkänt på provet – (minst 70% rätt)
 • Visat upp intyg förkunskapskrav

Krav för godkänd teoriutbildning:

 • Genomfört samtliga websessioner
 • Fått godkänt på provet – (minst 70% rätt)

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

- Kursbok WS-Safety, samt Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar

Pris
Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras.   

Kursdeltagarens förberedelser
Kursdeltagaren behöver tillgång till dator så hen kan koppla upp sig med webbkamera mot webbportalen. Kursdeltagare ska medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband till den praktiska övningen. (Lampa ej nödvändig)

Arrangörens förberedelser
Genomförandet anpassas efter gällande Covid 19 regler.

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)