Fakta om World Sailing Offshore Personal Safety - Refresherkurs

Uppdaterade 2021-06-21

Du som en gång har gått grundkursen och behöver förnya ditt certifikat (det gäller i 5 år) går en refresherkurs som är en dag lång. 

Kursens övergripande mål är att fräscha upp tidigare kunskaper från grundkursen med särskild fokus på vilka förändringar och nya erfarenheter som vunnits de senaste fem åren. Kursen ger uppdaterad teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling.

Här finns Svenska seglarförbundets information om certifikat

Utbildningsmål
Övergripande mål är att fräscha upp tidigare kunskaper från grundkursen med särskild fokus på vilka förändringar och nya erfarenheter som vunnits de senaste fem åren. Kursdeltagaren som genomfört refresherkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.01 – 6.02. 

Det här är ingen regelkurs, vi fokuserar däremot på säkerhetsaspekter utifrån vad regelverket anger för olika kategorier relaterade till erfarenheter från havskappseglingar!

Omfattning
Kursen omfattar två delar.

Del 1 är ett teorietiskt skede med föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:

- Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations, erfarenheter om utbildning, organisation, eller mänskliga faktorer.
- Nya erfarenheter, regler och utveckling kring säkerhetsutrustning.
- Sjöräddning, organisation och rutiner.
- En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Teoriskedet genomförs enligt metodiken "flipped clasroom", vilket innebär att deltagaren läser kursboken och skriver sina reflektioner på vissa anvisade kapitel. 
Under Zoom-passen fokuseras på kunskapskontroll, fördjupning och diskussion kring respektive kapitel. Teoriskedet genomförs förutsatt att det finns minst 6 anmälda tre veckor före kursstarten.

Efter teoriskedet tilldelas en godkänd elev ett intyg giltigt under 2021. 

Del två är den praktiska övningen i pool.
- Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning
Poolövningen genomförs förutsatt att det finns minst 10 anmälda tre veckor före övningen.

Poolövning som ska genomföras för att uppfylla kraven för att WS Certifikat ska kunna utfärdas. Poolövningen består av två timmars övning.

Pris per deltagarplats: 950 kr inkl moms, förutsatt att en övningsgrupp består av 10 deltagare.
Vid färre antal anmälda per övningsgrupp kan gruppens övning ställas in.

Nordtac på Käringön kommer att erbjuda poolövning till intresserade.


Förkunskapskrav
  

Kursdeltagare ska:

 • Deltagit i tidigare ISAF/WS approved säkerhetskurs,
 • Inneha ett SRC-certifikat,
 • Inneha ett intyg om kurs i första hjälpen enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.05.3,
 • Vara simkunnig och i god fysisk kondition.
 • Kursdeltagaren ska ha läst kursboken innan kursen startar

 

För vem?
Kursen är till för de personer tidigare gått en enligt World Sailing godkänd grundkurs, och vars certifikat behöver förnyas. Deltagaren ska visa upp sitt certifikat och styrka övriga förkunskapskrav.

Utbildningsverifikat
Godkänd elev tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Den som genomfört teoridelen med godkänt resultat ska få ett intyg giltigt under 2021.

Kurslängd
Del ett omfattar tre webbsessioner (60 + 90 + 90 minuter)
Del två omfattar den praktiska övningen i pool, om 120 minuter.

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Krav för godkänd utbildning:

 • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
 • Fått godkänt på provet – (minst 70% rätt)
 • Visat upp intyg förkunskapskrav

Krav för godkänd teoriutbildning:

 • Genomfört samtliga websessioner
 • Fått godkänt på provet – (minst 70% rätt)

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

- Kursbok WS-Safety, samt Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar

Pris
Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras.   

Kursdeltagarens förberedelser
Kursdeltagaren behöver tillgång till dator så hen kan koppla upp sig med webbkamera mot webbportalen. Kursdeltagare ska medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband till den praktiska övningen. (Lampa ej nödvändig)

Arrangörens förberedelser
Genomförandet anpassas efter gällande Covid 19 regler.

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)