World Sailing Offshore Personal Safety - Refresherkurs år 2023

Uppdaterad 2023-01-14

Du som en gång har gått grundkursen och behöver förnya ditt certifikat (det gäller i 5 år) kan gå en refresherkurs. 

 • Refresherkurs 1 HT 2022 (v42 ställdes in pga inga anmälningar)
 • Refresherkurs 2 HT 2022 (v48 ställdes in pga inga anmälningar)
 • Refresherkurs VT 2023 genomförs v03 (Anmälan var senast 2023-01-12)

Kommande refresherkurs:

  Nästa refresherkurs planeras till vintern 2023-2024.
  Anmäl gärna intresse.

  Ditt meddelande har skickats
  Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

  Här finns Svenska seglarförbundets information om kraven på kurs och certifikat.
  Här finns Svenska Havskappseglingsförbundets information om säkerhet, kraven på certifikat och utrustning.

  Utbildningsmål för refresherkursen
  Övergripande mål är att fräscha upp tidigare kunskaper från grundkursen med särskild fokus på vilka förändringar och nya erfarenheter som vunnits de senaste fem åren. Kursdeltagaren som genomfört refresherkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.01 – 6.02. 

  Omfattning
  Kursen omfattar två delar.

  Del 1 är ett teorietiskt skede med föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:

  - Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations, erfarenheter om utbildning, organisation, eller mänskliga faktorer.
  - Nya erfarenheter, regler och utveckling kring säkerhetsutrustning.
  - Sjöräddning, organisation och rutiner.
  - En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

  Teoriskedet genomförs enligt metodiken "flipped clasroom", vilket innebär att deltagaren läser kursboken och skriver sina reflektioner på vissa anvisade kapitel. 

  Under Zoom-passen fokuseras på kunskapskontroll, fördjupning och diskussion kring respektive kapitel. 

  Del två är den praktiska övningen i pool som ska genomföras inom tre (3) månader efter teoriskedet.
  - Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning

  Förkunskapskrav, Kursdeltagare ska:

  • Vara simkunnig och i god fysisk kondition.
  • Kursdeltagaren ska ha läst kursboken innan kursen startar
  • Deltagit i tidigare ISAF/WS approved säkerhetskurs,
  • Inneha ett intyg om kurs i första hjälpen enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.05.3,

  I samband med bokning ska deltagaren maila oss kopior/bilder på:

  - ISAF/WS Certitfikat för säkerhetskurs

  - Insända intyg om godkänt simulatorprov för SRC som är maximalt 3 månader gammalt:
     Simulatorn finns på NFB hemsida, om kursen SRC

  - Intyg på första hjälpen-kurs.  (Förslag: https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/ )

  För vem?
  Kursen är till för de personer tidigare gått en enligt World Sailing godkänd grundkurs, och vars certifikat behöver förnyas. Deltagaren ska visa upp sitt certifikat och styrka övriga förkunskapskrav.

  Utbildningsverifikat
  Godkänd elev tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

  Kurslängd
  Del ett omfattar tre webbsessioner (60 + 90 + 90 minuter).
  Del 1 genomförs normalt onsdag kväll kl 1745 - 2200.
  Del två omfattar den praktiska övningen i pool, om 2,5 timmar.

  Språk
  Kursen genomförs på svenska.

  Krav för godkänd utbildning:

  • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
  • Fått godkänt på provet – (minst 70% rätt)
  • Visat upp intyg förkunskapskrav

  Krav för godkänt teoriutskede:

  • Genomfört samtliga websessioner
  • Fått godkänt på provet – (minst 70% rätt)


  Validering

  Refresherkursen kan inte valideras mot annan utbildning/kompetens.

  Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

  - Kursbok WS-Safety, samt Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar

  Pris
  Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras.   

  Kursdeltagarens förberedelser för teoriskedet
  Kursdeltagaren behöver tillgång till dator så hen kan koppla upp sig med webbkamera mot webbportalen. Kurslitteraturen ska vara inläst så kursen kan genomföras enligt metodiken för flipped classroom.

  Kursdeltagarens förberedelser för poolövning
  Kursdeltagare ska vara fullt frisk, inte ha några sjukdomssympton, samt medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband och säkerhetslina. Positionsljus är inte nödvändigt.

  Du kan välja på komplett refresherkurs eller enbart teoridelen.
  Den som anmäler sig ENBART till teoridelen får själv ansvara för att genomföra poolövningen hos Nordtac.

  Nordtac genomför övningen i sin pool på motsvarande sätt som vi gör i Stockholm, och vi får återkoppling vilka som genomfört övningen med godkänt resultat.

  Hur vida Nordtac kan genomföra detta före 15 april och kostnad får ni själva ta med Rolf Karlsson på Nordtac.com 

   Vi har ett stort inflöde till grundkursen v303 så antalet platser i poolövningen (gemensam grund + refresherkurs) minskar för varje dag. Vänta därför inte med din anmälan!

  Varför nya förkunskapskrav 2020-2021?

  I ett syfte att hålla refresherkursen så kort som möjligt (och därmed hålla låga kursavgifter) har vi tillsammans med Svenska seglarförbundet år 2020 reviderat den svenska kursplanen för refresherkursen. Det vi tog bort var:

  • En praktisk lektion om första hjälpen och sjukvårdsmoment HLR i samband med poolövningen.
  • En lektion/övning om nödkommunikation med fokus på SRC och GMDSS-utrustning

  Svenska seglarförbundet arrangerar SRC-kurser. Du kan även läsa in ett SRC-själv. För att använda din VHF med DSC krävs numera ett SRC. Därför utgick detta moment i kursen.

  Svenska seglarförbundet ger inga dispanser för sjukvårdskompentens från och med 2022-01-01. Före 2021-01-01 fanns krav på detta. Det innebar att många redan hade denna kompetens från sin arbetsgivare eller båtklubb. Därför utgick detta moment i kursen.

  Totalsumma:
   Till kassan
   (0)
   Tillagd i varukorgen