Fickminne överlevnad livflotte

Plastlaminerat fickminne för livflottar och grabbags

  • Artnr: 2
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,1
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Fickminne för överlevnad i livflotte beställdes 2005 av Försvarets Materielverk på uppdrag av marinen som ville ha detta i sina livflottar. Samtidigt tillverkades en serie av fickminnet med "civilt fodral".

Fickminnet är en kortfattad och översiktlig sammanställning av de viktigaste punkterna ur handbok för överlevnad till sjöss (ISBN 91-975877-0-2). Fickminnet är tänkt att placeras i livflottars nödpack samt användas vid utbildning och övningar med livflottar.

Fickminnet består av ett plastinbakat, dragspelsvikt inlaga på 12 sidor vars fakta och bilder utgör ett koncentrat ur Handbok för överlevnad till sjöss från 2005. Inlagan ligger i ett plastfodral.

Fickminnet vänder sig såväl till befälhavaren som alla och envar i en livflotte. Med bilder och kortfattad text ska fickminnet hjälpa till att minnas åtgärder:

- Allmänna råd, STOP regeln - Nödsignaler - Överlevnadsråd - Primära åtgärder med/i livflotten - Sekundära åtgärder - Egenvård/kamrathjälp - Navigering/orientering - Vätskeråd - Föda/Näring - Driva iland - Räddningen

Fakta: ISBN: 91-975877-1-0 Utgivn år: 2005 Författare: Stefan Nilsson 12 sidor, färg