Handbok för överlevnad t sjöss, utg 2010

Handbok för överlevnad till sjöss - andra utgåvan - utgiven 2010.

  • Artnr: 1
  • Vikt, kg: 0,76
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

I oktober 2005 gavs den första djuplodande boken i ämnet ut på svenska. 2010 gavs den andra utgåvan ut.

- Den tekniska utvecklingen, nya internationella standarder, nya begrepp inom sjösäkerhet och överlevnad till sjöss har medfört ett uppdateringsbehov och nytryck. Det har därför varit naturligt att helt och hållet omarbeta flera av bokens kapitel, berättar författaren Stefan Nilsson som då till vardags arbetade med överlevnads- och säkerhetsutbildning vid Scandinavian Safety Training Centre.

Utvecklingen har varit enorm de senaste fem åren. Flyg- och sjöräddning är nu en sammanslagen funktion. I Sverige finns idag världens mest avancerade simulator för att öva nödlandning i havet och med därtill hörande överlevnadsmoment.

Den nya, andra utgåvan är utökad med 28 sidor, mer än 150 nya bilder så att boken nu omfattar 256 sidor fakta och erfarenheter baserade på verkliga händelser och övningar. Flera kapitel är helt omskrivna och anpassade efter dagens regler och principer för räddning och överlevnad. Boken omfattar nu även ett nytt kapitel om överlevnad i vattnet samt två nya bilagor om första hjälpen och eftersökningsmetoder till sjöss fortsätter Stefan Nilsson.

Handbok för överlevnad till sjöss ger en råd och lyfter fram viktig fakta rörande överlevnadssituationer i marina miljöer.

Den behandlar överlevnad i vattnet, i livflottar samt på land i kustmiljö. Boken beskriver konsekvenserna av olika nödsituationer och hur vedertagna nödsignaler och livräddningsutrustning ska användas. Boken beskriver också sjöräddningen, både organisatoriskt, metodik och samverkan samt tips hur läsaren själv bör hantera olika nödsituationer till sjöss.

Oavsett om man är yrkessjöman, havskappseglare, sjösportare eller flygare som regelbundet flyger över öppet hav så innehåller Handbok för överlevnad till sjöss ovärderliga fakta, bilder och råd för alla. Den är också mycket lämplig som kurslitteratur i sjösäkerhetsutbildning och överlevnadsutbildning i marin miljö. För överlevnadsnördar är denna bok ett måste i bokhyllan! Flera av landets sjöbefäls- och sjömansskolor kommer att fortsätta använda boken i sin utbildning.

Fakta: ISBN: 978-91-978923-0-8, Utgivn. år: 2010, Författare: Stefan Nilsson, Mjukband 256 sidor, färg

 

 

Talbok Myndigheten för tillgängliga medier har i oktober 2013 publicerat Handbok för överlevnad till sjöss utgåva 2010 som talbok. Formatet är en digital talbok (DAISY 2.02), text och ljud med speltid: 9 tim., 57 min.  Bokens samtliga 256 sidor är inläst med talsyntes. För mer information se: www.mtm.se

Vi har ett mindre antal exemplar kvar av Handbok för överlevnad till sjöss - andra utgåvan - utgiven 2010.

 

Nedanstående är bokens officiella rättningssida.
Efter att boken trycktes har följande fel/rättelser noterats:

Sidan                   Punkt, rättelse

14                        1.3.2 Stryk " En sådan finner du i bilaga 1"

61                        I Översta rutan står "EPRIB", ska stå "EPIRB"

188                      10.1.1 En ny utgåva av LSA koden kom i jan 2011.