Köpvillkor

Allmänna villkor vid köp i vår webshop För webshopen svarar Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB, org nr 556808-0708, Johan skyttesväg 261, 125 34 ÄLVSJÖ. För att handla på www.seasafety.se måste du vara 18 år och vid beställning med kreditkort ha rätt att använda det kreditkort som beställning görs med. Vid beställning av varor ingår du ett köpeavtal med Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB (nedan kallad leverantören). Genom att skicka din beställning samtycker du (nedan kallad du/kunden/beställaren) till att ditt namn och personuppgifter registreras i leverantörens kunddatabas. Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter vidare med undantag för misstänkt bedrägeri eller liknande då uppgifter utlämnas till polismyndighet och övriga utredare (t.ex. domstol) om så behövs.

Kundtjänst/telefonsupport Vi tillhandahåller support via e-post. Du får normalt svar på din fråga inom 48 timmar.

Pris I priserna ingår lagstadgad moms. Priserna kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, till exempel valutaförändringar eller ändrad moms. Vid sådan händelse kontaktar vi dig och avtalar om ordern ska makuleras eller om du accepterar det nya priset.

Support Vi lämnar främst support per e-post via därför avsett formulär på vår hemsida. 

Betalningssätt Betalning sker mot faktura som vi utfärdar baserad på order du lagt i webbshopen. Fakturan ska betalas inom angiven tid - normalt 10 dgr. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift och ränta enligt information på fakturan. Pga bankernas avgifter kan vi fn inte erbjuda kortbetalning i webbshopen.

Frakt / Leveranstider / Avhämtning Vi tillämpar olika fraktalternativ där Posten står för transport och utkörning inom Sverige. Önskar du hämta din vara hos oss i Älvsjö så är det möjligt även kvällstid. Ange det i såfall i din beställning så tar vi bort porto från fakturan.
När din order har skickats som paket mailar vi ett bekräftelsemail med trackingnummer så du kan följa ditt paket på vägen till dig. Vid beställning av produkter, som finns i lager enligt leveransbekräftelsen, sker normalt leverans senast den andra vardagen från beställningsbekräftelsen. 

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat. Skulle varan vara slut i lager meddelar vi dig tidigast möjliga leveransdatum. Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB ansvarar inte för den eventuella skada som detta kan orsaka kunden.

Falska order Alla okynnes- och falska order polisanmäles.

Outlösta paket För outlösta paket kommer du att debiteras för samtliga fraktkostnader inklusive returkostnaden till oss.

Personuppgiftspolicy för webshopen https://www.seasafety.se/om-foretaget/personuppgiftsbehandling

Ångerrätt och Öppet köp Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning.
Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Vid återköp ska varan insändas komplett och oanvänd med i förekommande fall samtliga medföljande delar i oskadad originalförpackning. Saknas något eller om förpackningen är skadad vid återköp kan kund komma att debiteras för detta.
När du returnerar varor ska de förpackas väl och stötskyddade i godkänt ytteremballage (inslagna i brun pappkartong eller liknande, med andra ord på samma sätt som när vi skickade varan till dig). Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar du för frakten. Är det beställt mot faktura så är det viktigt att vi får in returen innan fakturans förfallodatum. Först när vi mottagit returen kan vi kreditera varans värde på fakturan. Vi krediterar inte fraktbelopp och fakturaavgifter. Återbetalning av erlagd köpeskilling sker inom 30 dagar från det att vi mottagit din retur.

Reklamation / Transportskador Vid felleverans, skadad eller på annat sätt felaktig vara skall du omedelbart framställa reklamation till oss där felet skall vara tydligt angivet. Felaktig vara skall returneras till oss på det sätt som vi anger, utan kostnad för dig. Returer får under inga omständigheter ske mot postförskott och får heller aldrig göras utan föregående reklamation.
Vårt ansvar för fel och/eller dröjsmål är reglerat i konsumentköplagen (1990:931) och gäller med det undantaget att vi ej ansvarar för indirekt skada, samt att vår skadeståndsskyldighet är begränsad till maximalt 5 000:- gentemot varje kund.
Vid transportskadade varor ska anmärkning mot fraktbolaget framställas utan oskäligt uppehåll efter det att köparen upptäckt eller borde upptäckt fel eller brist. Vid synlig minskning eller skada på gods ska anmärkning framställas till chauffören/budet omedelbart vid godsets mottagande och annars inom 48 timmar efter mottagandet.
Se även information om EU:s Online dispute Resolution vi placerat på webshopens startsida.

Reservationer Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. 

Force Majeur I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt Alla beställningar sker via webshopen, inga beställningar tas emot via e-post, telefon eller fax om inte annat avtalats. När beställningen är lagd skickas alltid en orderbekräftelse till den angivna e-postadressen. Det är beställarens ansvar att se till att den adress som uppgivits är korrekt. Ordern kan normalt inte ändras eller avbeställas efter beställningstillfället. Ovanstående villkor gäller alla leveranser. Villkoren gäller i de fall där inga andra skriftliga avtal ingåtts mellan dig som köpare och Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella tekniska såväl som typografiska felaktigheter.


Din bekräftelse att du accepterar dessa villkor Genom att beställa från Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB webshop accepterar du dessa avtalsvillkor (och de aktuella villkor som gäller vid tiden för din beställning)