I den här kategorin av kurser finns de som ISAF, Internationella seglarförbundet - Nu med namnet "World Sailing", kravställer för havskappseglare i vissa kategorier av segling. Regelverket finns i World Sailing Offshore Special regulations

Stefan Nilsson och Sten Edholm tog hösten 2005 fram ett skandinaviskt koncept om säkerhetskurser för havskappseglare enligt internationell standard/krav. Kurser som idag utgör en kärna i företagets verksamhet.

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB har auktorisation hos såväl Svenska som Norska seglarförbundet att genomföra dessa kurser.   Vi samarbetar aktivt med förbunden i genomförandet av kurserna. Anmälningar till kurserna hanteras via förbundens hemsidor. Vi har en speciellt framtagenkursbok ISAF Safety.

Vi kan utfärda nya certifikat till de vi utbildat - om du skulle tappat bort ditt. Vi debiterar då 150 kr för det.

 

Handbok för överlevnad t sjöss

Handbok för överlevnad till sjöss 2015 är den tredje utgåvan.

Kurstillfällen 2019

Efter att de svenska arrangörerna av havskappseglingar tagit bort kraven på livflotte och kompetens i början av 2017 har intresset för kurserna i princip helt upphört. 

Vi har försökt arrangera kurstillfällen där intresserade kan köpa en plats vid flera tillfällen, på flera orter. Men tyvärr ser vi ingen annan lösning än att ta emot intresseanmälningar i god tid och därefter försöka arrangera något för dessa. Det innebär att DU som ska segla internationellt behöver var ute i mycket god tid för att vi ska kunna hjälpa till med kurser. Med god tid avser vi 3 - 6 månader.

Uppdatering 2018-12-10:
Nu har en handfull intresserade hört av sig vilket medför att vi börjat planera för att genomföra kurserna mars/april 2019.
Anmäl intresse för grundkurs eller refresherkurs samt kurs i Stockholm eller västkusten

Läs mer om kursernas innehåll och genomförande under menyn "kurser"!

 

Kurser Käringön, Bohuslän

Vi arrangerade tillsammans med Nordtac en grundkurs och refresherkurs helgen 7 - 8 april 2018.
Inga nya datum är bokade, men anmäl gärna intresse för 2019!

 

 

I Stockholm genomförs kurserna på Bosön, Lindingö. Inga datum är bokade för närvarande. Anmäl gärna intresse! 

World Sailing Offshore Personal Safety Course

Kurstart dag 1 kl 08.00.  I slutet av dagen är vi i poolen 2,5 timme för praktiska övningar. Dagen avslutas kl 1800. Kursen fortsätter dag 2 med teoretisk utbildning och praktiska övningar. Dag 2 börjar 08.15 och avslutas ca 1630.

Kurspris våren 2017: 4 475 SEK inkl moms*. * I priset ingick Bosöns dagkonferenspaket med förmiddagsfika, lunchbuffé och eftermiddagsfika samt kurslitteratur.

World Sailing Offshore Personal Safety Refresher Course

Kursen genomförs tillsammans med grundkursens första dag och inkluderar poolövningen. 

Kurspris våren 2017: 2 995 SEK inkl moms*. * I priset ingick Bosöns dagkonferenspaket med förmiddagsfika, lunchbuffé och eftermiddagsfika samt kurslitteratur.