Fakta om World Sailing Medical training 6.05.2

För den som ska segla större internationella havskappseglingar finns ofta krav på en sjukvårdskurs med mer omfattande innehåll än en "vanlig" första hjälpen kurs. Då kan man antingen gå en av yrkessjöfartens sjukvårdskurser för sjukvårdare ombord (not 1), eller så den kurs "WS Medical training 6.05.2" vi erbjuder som är specialkomponerad för havskappseglare.

Not 1 - Undersök utbudet på www.sjofart.org


Omfattning

Kraven på sjukvårdskompetens ombord vid havskappsegling regleras av WS Offshore special regulations. Den här kursen är ”mellannivån” som krävs vid segling i kategori 1 och 2. Kursen är inriktad att ge kompetens för att hantera medicinska nödsituationer som kan uppstå till sjöss. Denna kompetens inkluderar även nedkylning, hypotermi och hur radiokommunikationer utförs med radio-/telemedical.

Kursen omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:
- Förberedelser och rutiner ombord. Besättningens hälsostatus. Skepparens roll, ansvar och möjligheter.
- Telemedical och användande av kommunikationsutrustning.
- Systematiskt omhändertagande enligt L-ABCDE /DRABC.
- Sjukvårdsutrustning och läkemedel. - Sårvård & suturering.
- Hantering av skadade och sjuka ombord.
- Vanliga skador och sjukdomar vid havskappsegling.
- Erfarenheter av skador och olycksfall från havskappsegling

 
Utbildningsmål

Kursen ska ge teoretisk kunskap och praktisk kunskap i att hantera vanliga personskador ombord, inklusive att kunna kommunicera med räddningsresurser till sjöss, i luften och i land.

 

För vem?
Kursen vänder sig till personer som är havskappseglare. Vi avser speciellt dig som ska segla internationellt och ansvara för sjukvård ombord.  I kategori 2 ska minst en person i besättningen ha detta certifikat

Förkunskapskrav
ISAF/WS Offshore Personal Safety Course samt någon form av första hjälpen utbildning som omfattat HLR-utbildning.

Lämplig förkunskap är även SRC-certifikat. Examineringskrav, pris etc enligt Nämnden för Båtlivsutbildning

Kurslängd
8 timmar. Kursen genomförs under en dag. Kursen genomförs på svenska.

Kurslitteratur (ingår i kursavgiften).
- Första hjälpen ombord, Sandra Roberts.  ISBN 978-91-976603-7-2
- Kurshäfte ISAF Medical training

Utbildningsverifikat
Godkänd elev tilldelas ett certifikat på engelska, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.05.2) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 1 och 2.

Pris
Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras. Kursavgiften inkluderar normalt kurslitteratur, lunch och fika men kan variera mellan olika kursplatser och upplägg.
Anmälan och betalningsvillkor enligt våra standardvillkor (erhålls med fakturan).

Hur ofta arrangeras kurserna?
Mht anmält intresse.
Vi behöver ca 2 månaders förvarning - sen är det en prisfråga.
För lägsta pris är det lämpligt med ca 8 - 14 deltagare.

Kursen arrangerades våren 2010, maj 2015, 19 november 2016 samt 27 april 2019.