Fakta om World Sailing Offshore Personal Safety - Grundkurs

Ska du kappsegla internationellt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord. Kursen arrangeras normalt två gånger per år. Aktuella kurstillfällen framgår här.

Är du osäker om ditt certifikat fortfarande gäller? Här finns Svenska seglarförbundets lista över giltiga certifikat

 

Omfattning

Kursen omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:
- Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations
- Erfarenheter från havskappsegling
- Sjöräddning och Kommunikationsutrustning
- Skador och nödreparationer
- Segelhantering och rutiner vid hårt väder
- Första hjälpen till sjöss
- Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning.
- Skrivning genomförs, krav på godkänt är minst 60% rätt.

Utbildningsmål

Övergripande mål är att fräscha upp tidigare kunskaper från grundkursen med särskild fokus på vilka förändringar och nya erfarenheter som vunnits de senaste fem åren. Kursen ger uppdaterad teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling.

För vem?
Kursen vänder sig till personer tidigare gått grundkursen. Vi avser speciellt dig som ska fortsätta segla internationellt. Kursdeltagare ska vara simkunnig och i god fysisk kondition.

Förkunskapskrav  
Inga. Erfarenhet av havskappsegling är dock ett plus!

Kurslängd 
16 timmar. Kursen genomförs under två dagar. Kursen genomförs på svenska.

Kurslitteratur (ingår i kursavgiften).
Handbok för överlevnad till sjöss 2015  samt
- Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar
Visst underlag mailas till kursdeltagare.

Utbildningsverifikat
Godkänd elev tilldelas ett certifikat på engelska, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som ISAF Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0, 1 och 2.

Pris
Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras. Kursavgiften inkluderar normalt kurslitteratur, lunch och fika men kan variera mellan olika kursplatser och upplägg. Anmälan och betalningsvillkor enligt våra standardvillkor (bifogas med fakturan).  

Övrigt
Kursdeltagare ska medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt ISAF OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband. (Lampa ej nödvändig)