Fakta om World Sailing Offshore Personal Safety - Refresherkurs

Du som en gång har gått grundkursen och behöver förnya ditt certifikat (det gäller i 5 år) går en refresherkurs som är en dag lång. Kurstillfällen framgår här.

Kursens övergripande mål är att fräscha upp tidigare kunskaper från grundkursen med särskild fokus på vilka förändringar och nya erfarenheter som vunnits de senaste fem åren. Kursen ger uppdaterad teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling.

Är du osäker om ditt certifikat fortfarande gäller? Här finns Svenska seglarförbundets lista över giltiga certifikat


Omfattning

Kursen omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:
- Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations 
- Erfarenheter från havskappsegling
- Sjöräddning och Kommunikationsutrustning
- Skador och nödreparationer
- Segelhantering och rutiner vid hårt väder
- Praktisk första hjälpen till sjöss
- Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning.
- Skrivning genomförs, krav på godkänt är minst 60% rätt.

Utbildningsmål

Övergripande mål är att fräscha upp tidigare kunskaper från grundkursen med särskild fokus på vilka förändringar och nya erfarenheter som vunnits de senaste fem åren. Kursen ger uppdaterad teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling.
 

För vem?
Kursen vänder sig till personer tidigare gått grundkursen. Vi avser speciellt dig som ska fortsätta segla internationellt. Kursdeltagare ska vara simkunnig och i god fysisk kondition.

Förkunskapskrav  
Kursdeltagaren ska ha deltagit i tidigare ISAF/WS approved säkerhetskurs.

Kurslängd
8 timmar. Kursen genomförs under en - två dagar i samband med grundkurs. Kursen genomförs på svenska.

Kurslitteratur (ingår i kursavgiften).
Handbok för överlevnad till sjöss 2015 samt
Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar
Visst underlag mailas till kursdeltagare.

Utbildningsverifikat
Godkänd elev tilldelas ett utbildningsintyg, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som ISAF Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0, 1 och 2.

Pris
Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras. Kursavgiften inkluderar normalt kurslitteratur, lunch och fika men kan variera mellan olika kursplatser och upplägg. Anmälan och betalningsvillkor enligt våra standardvillkor (bifogas med fakturan).  

Övrigt
Kursdeltagare ska medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt ISAF OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband. (Lampa ej nödvändig)