World Sailing Offshore personal Survival - Grundkurs år 2024 och 2025

Uppdaterad 2024-03-29 

Ska du kappsegla internationellt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord. Ett certifikat är giltigt i fem år.

Inga fler planerade kurstillfällen finns för närvarande. Vi har genomfört två av fem planerade kurstillfällen vintern 2023/2024.

 • Nästa kurstillfälle planeras ske i slutet av januari 2025. Anmäl gärna intresse redan nu!

Vi rekommenderar att de som havskappseglar, men inte har, eller anser sig behöva certifikatet istället går den nya kursen Sjösäkerhetsintyg.   

Utbildningsmål

Övergripande mål är att ge teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling. Kursdeltagaren som genomfört grundkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2024-2025 regel 6.01 – 6.02.

Det här är ingen regelkurs, vi fokuserar däremot på säkerhetsaspekter utifrån erfarenheter och vad regelverket anger för olika kategorier relaterade till erfarenheter från havskappseglingar!

Omfattning

Den första delen är ett teoretiskt skede med föreläsningar och gruppdiskussioner via ZOOM inom områden som:

 • Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations
 • Hjälpa andra och få hjälp av andra
 • Besättningens hälsostatus – personskador och sjukdomar till sjöss
 • Säkerhetsutrustning, livflottar och övergivande till sjöss
 • Sjöräddning och Nödkommunikation
 • Crew overboard, förebyggande och bärgning. Nedkylning
 • Marint väder, Segelhantering och rutiner vid hårt väder
 • Skador och nödreparationer
 • En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Teoriskedet genomförs enligt metodiken "flipped clasroom", vilket innebär att deltagaren läser kursboken och skriver sina reflektioner på respektive kapitel. 
Under passen fokuseras på kunskapskontroll, fördjupning och diskussion kring respektive kapitel. 

De praktiska övningarna omfattar:

 • Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning
 • Segelreparationer
 • brandsläckning
 • Nödsignalering och VHF/SRC övning 

En skrivning i form av qius via Kahoot genomförs på lördagen och söndagen krav på godkänt är minst 70% rätt.

För vem?
Kursen vänder sig till personer som ska havskappsegla och behöver ett nationellt eller internationellt certifikat. Kursen är även mycket lämplig för de som ska långsegla eller ”länge-seglar.  

Förkunskapskrav  
Inga. Erfarenhet av havskappsegling är dock ett plus!
Vi vill att kursdeltagaren ska vara simkunnig, ha viss vattenvana och i god fysisk kondition.
Kursdeltagaren ska ha läst kursboken innan kursen startar.


Utbildningsverifikat
Godkänd kursdeltagare (alla tre delar) tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Kurslängd
Kursens längd motsvarar två heldagar, 

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Kursplatser:

 • Riksidrottsförbundets anläggning på bosön

  Krav för godkänd utbildning grundkurs:

  • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
  • Fått godkänt på båda proven – ett per kursdag (minst 70% rätt)

  Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

  - Kursbok WS Safety samt 
  - Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar 

  Kursdeltagarens förberedelser för teoriskedet
  Kursdeltagaren behöver tillgång till dator så hen kan koppla upp sig med webbkamera mot webbportalen torsdag kväll. Uppkopplingen ska vara stabil så video kan tas emot. Kurslitteraturen ska vara inläst så kursen kan genomföras enligt metodiken för flipped classroom.

  Kursdeltagarens förberedelser för poolövning

  Kursdeltagare ska vara fullt frisk samt medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband och säkerhetslina. Positionsljus är inte nödvändig. Har du inte egen väst kan du hyra av oss.

  Kursdeltagarens förberedelser för praktikdagen

  Kursdeltagare om möjligt medföra en hand-VHF med DSC samt den egna uppblåsbara räddningsvästen för ompackning.

  Här kan du beställa kursbok mm

  Totalsumma:
   Till kassan
   Tillagd i varukorgen