World Sailing Offshore Personal Survival- Refresherkurs år 2024 - 2025

Uppdaterad 2024-03-29

Du som en gång har gått grundkursen och behöver förnya ditt certifikat (det gäller i 5 år) kan gå en refresherkurs om du ska segla kategori 0, 1, 2.  förutsatt att ditt certifikatet inte varit utgånget med mer än två år. Då ska du istället ska genomföra en grundkurs.

Ska du segla kategori 3 så finns det enligt OSR ingen möjlighet att gå en refresherkurs. 

Vi  avser inte planera ett kurstillfälle förrän minst tio personer anmält intresse.  Utifrån  inkomna intresseanmälningar så avses ingen kurs genomföras förrän januari nästa år (2025). Anmäl gärna intresse så kan det kanske omprövas.

Om du bara ska segla Raymarine 2 star så kan du istället gå SSI, Sjösäkerhetsintygskursen.

Anmäl intresse för refresherkurs

Utbildningsmål för refresherkursen

Övergripande mål är att fräscha upp tidigare kunskaper från grundkursen med särskild fokus på vilka förändringar och nya erfarenheter som vunnits de senaste fem åren. Fokus är segling i kategori 0, 1  och 2.  Kursdeltagaren som genomfört refresherkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2024-2025 regel 6.01.5. 

Här kan du beställa kursbok mm

Preliminär omfattning från och med 2024-04-01

Del 1 är ett teorietiskt skede via ZOOM med föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:

 • Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations, erfarenheter om utbildning, organisation, eller mänskliga faktorer.
 • Nya erfarenheter, regler och utveckling kring säkerhetsutrustning.
 • Sjöräddning, organisation och rutiner.
 • En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Teoriskedet genomförs enligt metodiken "flipped clasroom", vilket innebär att deltagaren läser kursboken och skriver sina reflektioner på vissa anvisade kapitel. 

Under Zoom-passen fokuseras på kunskapskontroll, fördjupning och diskussion kring respektive kapitel. 

Del två är den praktiska övningen i pool.
- Övningar med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning.

Förkunskapskrav,
Kursdeltagare ska:

 • Vara simkunnig och i god fysisk kondition.
 • Kursdeltagaren ska ha läst kursboken innan kursen startar.
 • Deltagit i tidigare ISAF/WS approved säkerhetskurs, dock inte längre än 7 år tillbaka. 

I samband med bokning ska deltagaren maila oss kopior/bilder på:

 • ISAF/WS Certitfikat för säkerhetskurs

För vem?
Kursen är till för de personer tidigare gått en enligt World Sailing godkänd grundkurs, och vars certifikat behöver förnyas.  
Kursen är enbart för den som ska segla kategori 0, 1 och 2.

Utbildningsverifikat
Godkänd elev tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01.5) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 2.

Kurslängd
Kontakta oss för mer information!

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Krav för godkänd utbildning:

 • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
 • Fått godkänt på provet – (minst 70% rätt)
 • Visat upp tidigare certifikat 

Krav för godkänt teoriutskede:

 • Genomfört samtliga websessioner
 • Fått godkänt på provet – (minst 70% rätt)

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

- Kursbok WS-Safety, samt Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar

Kursdeltagarens förberedelser för teoriskedet
Kursdeltagaren behöver tillgång till dator så hen kan koppla upp sig med webbkamera mot webbportalen. Kurslitteraturen ska vara inläst så kursen kan genomföras enligt metodiken för flipped classroom.

Kursdeltagarens förberedelser för poolövning

Kursdeltagare ska vara fullt frisk, inte ha några sjukdomssympton, samt medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband och säkerhetslina. Positionsljus är inte nödvändigt.

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen