I den här kategorin av kurser finns de som World Sailing, Internationella seglarförbundet , kravställer för havskappseglare i vissa kategorier av segling. 
Regelverket för 2022-2023 finns i World Sailing Offshore Special regulations

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB har auktorisation av Svenska Seglarförbundet att genomföra dessa kurser.  Vi samarbetar även aktivt med Svenska Havskappseglingsförbundet för att koordinara genomförandet av kurserna. 

Här hittar du den KURS du söker

Uppdaterad 2023-11-19

Läs om säkerhetskurs för havskappseglare  

Refresherkurs för dig som behöver förnya ditt certifikat finns beskriven här.
Observera förkunskapskraven!

En grundkurs för dig som inte gått kursen tidigare finns beskriven här.

Under våren 2024 har vi planerat tre grundkurser på vis med fysiskt genomförande i konferensanläggning Bosön på Lidingö. Introduktion sker på torsdagskvällen via zoom.

Sjösäkerhetsintyget för fritidsbåt finns beskriven här 

Sjösäkerhetsintyget utgår från den kursplan som gäller för säkerhetskursen för havskappseglare, men i begränsad omfattning och med fokus på att vara besättning i en fritidsbåt, oavsett om den framförs under segel, med motor eller på annat sätt. Syftet med införandet av sjösäkerhetsintyget är att sätta en norm för kunskap/kompetens inom sjösäkerhet för de som inte genomför WS säkerhetskurs (som leder till ett certifikat giltigt i fem år). 

Under våren 2024 har vi planerade kurstillfällen v403, v406, v414 och v417. De praktiska momenten är på Bredängsbadet i Stockholm.

Vi rekommenderar även att alla havskappseglare har ett giltigt SRC-certifikat.
Läs mer om Svenska Seglarförbundets övriga utbildningsutbud här.

Nyheter

Fler nyheter

Här kan du beställa kursflaggan

Validering av annan säkerhetsutbildning

Har du genomfört en säkerhetsutbildning inom ditt yrke och anser att den borde kunna tillgodoräknas helt eller delvis för att få ett certifikat för havskappseglingens säkerhets- eller sjukvårdskurser kan du kontakta oss.

Gör så här:

  1. Maila dokument som ”bevisar” din formella kompetens och vilket certifikat du anser ska kunna valideras till.
  2. Maila till : info (at) seasafety.se. Glöm inte ditt telefonnummer.
  3. Vi kontaktar dig

Vår validering leder till ett beslut om vilket certifikat vi kan utfärda, med eller utan viss, kompletterande utbildning. Validering sker mot särskild avgift. Ev kompletterande utbildningsbehov ingår inte i avgiften för validering.

FAQ

Uppdaterad 2022-11-04

Jag har gått STCW Basic Safety och har Fartygsbefäl klass VIII. Måste jag gå säkerhetskursen då?

Svar: STCW Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs för yrkessjösfarten. Den utgår från SOLAS krav. Du kan ev tillgodoräkna dig brand, och livflottemoment om ditt certifikat är giltigt. Fartygsbefäl klass VIII är en befälsutbldning som sällan innefattar praktiska livflottemoment. Du kan ev tillgodoräkna dig brandmomentet. WS Säkerhetskurs har fokus på havskappsegling och utrustning för sådana båtar. Dvs det är mycket som skiljer utbildningarna. Du behöver därför samla ihop de certifikat/intyg du har och skicka till oss för bedömning.    

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen