Sjösäkerhetsintyg

Sjösäkerhetsintyget för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid fått teoretiska kunskaper om sjösäkerhet samt genomfört praktiska övningar i vattnet med säkerhetsutrustning.

Sjösäkerhetsintyget utgår från den kursplan som gäller för säkerhetskursen för havskappseglare, men i begränsad omfattning och med fokus på att vara besättning i en fritidsbåt, oavsett om den framförs under segel, med motor eller på annat sätt.

Omfattningen är ca 2 timmar teori samt 2 timmar praktiska moment i simbassäng. 
Faktamässigt bygger kursens innehåll på ”kursbok för säkerhetskurs havskappseglare” och boken ”allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar.

Mål och syfte
Målet med kursen – vad intyget ska ”innebära”:

Den som har ett SSI, sjösäkerhetsintyg har fått teoretiska kunskaper om sjösäkerhet[1] samt genomfört praktiska övningar i vattnet med säkerhetsutrustning.

Syftet med införandet av sjösäkerhetsintyget är att sätta en norm för kunskap/kompetens inom sjösäkerhet för de som inte genomför WS säkerhetskurs (som leder till ett certifikat giltigt i fem år). Dessutom är det ett komplement till förarintyg- och seglarintygen.

 Inom mål och syfte finns därmed en möjlighet för organisationer att säkerställa en minimikompetens vid vissa arrangemang samt att det införs ett konkret intyg som komplement för sådant som inte ingår i NFB olika intyg.

Målgrupp
Alla fritidsbåtsbesättningar. Vi tar emot maximalt 24 deltagare per kurstillfälle. Kursdeltagaren medför badbyxor/baddräkt och rent seglarställ/kläder för klädsim.

Vem ska kunna ta intyget?
Intyget tilldelas den som deltar och genomfört alla moment med godkänt resultat och som fyllt lägst 12 år.

[1] I andra sammanhang kan exempelvis krävas att intyget inte får vara äldre än xx år. Ett sådant krav eller rekommendation ska/kan harmonisera det regelverk som gäller för havskappseglarnas Safetycertifikat.

Den teoretiska delen omfattar:
Den teoretiska delen av utbildningen utgår från det utbildningsmateriel som används för säkerhetskurser för havskappseglare (certifikatsutbildning). Nedan är en översikt vilka moment ur kursbok för säkerhetskurs havskappseglare” som avses:

Kapitel

Vilka moment

Fokus

1

1.2 – 1.4

Vikten att ta ansvar för sin egen säkerhet, säkerhetstänk och safety breif. (Att det finns en mer komplett kurs om detta.)

2

2.2

Att det finns skyldigheter att varna och assistera andra vid faror och sjönöd.

3

3.1

Vikten av egna förberedelser och öppenhet mot de man seglar med (eller åker båt med).

4

4.1 – 4-5

4.6

Den egna klädseln, säkerhetslina, räddningsväst, kniv, pannlampa, märkning av sin utrustning. (ori om personliga nödsändare)

5

5.0

Situationer som kan medföra att man måste överge sin båt till sjöss och vad det innebär.

6

6.1

Stuvningsplan och kontroll (säkerhetsbesiktning) före segling.

Kort om krav på service och underhåll.

Egenkontroll av sin uppblåsbara räddningsväst.

7

7.5.1

Om målsättning för svensk sjöräddning (60/90 minuter) och relationen till förberedelser och larmning/ kommunikations-utrustning. Vanligaste orsakerna till fritidsbåtsolyckor i svenska farvatten.

9

9.2.1

9.6 – 9.7

Hur en person som ofrivilligt går överbord bör agera.

Hur räddningen går till om du är nödställd.

10

10.5

Vad som händer när en person hamnar i kallt vatten.

12

12.3

Däcksarbete vid hårt väder, rutiner ombord

­­Den praktiska delen i simhall omfattar:

 • Falla överbord och vidta rätt åtgärder i vattnet och ta sig ombord utan hjälp.
  Övning med sjökläder, utan flytväst/räddningsväst.
 • Falla överbord och vidta rätt åtgärder i vattnet med flyt/räddningsväst och ta sig ombord utan hjälp. Övning med sjökläder och flytväst/räddningsväst, öva med visselpipa.
 • Tillpassning av egen uppblåsbar räddningsväst.
 • Möjlighet prova olika typer av flytvästar och räddningsvästar av olika konstruktion och flytkraft. Sprayhuvans funktion.
 • Falla överbord och vidta rätt åtgärder på utsidan av båten – med säkerhetslina.
  Övning med sjökläder och flytväst/räddningsväst med säkerhetslina och HRS/kniv.
 • Överlevnadsteknik i vattnet i väntan på räddning. Agerande ensam, i par och i grupp.
  HELP, ringen, kedjan etc.
 • Åtgärder vid helikopterräddning
 • Övning med livbojar, lifesling, kastlinor, jonbuoy etc för att hjälpa en överbordgången tillbaka ombord.
 • Övning i omhändertagande av medvetslös/skadad person i vattnet – inkl. att hjälpa en denne tillbaka ombord.
 • Övning i hantering av nedkylda personer.

(Den praktiska delen omfattar inte hantering av livflottar, det är en annan kurs som kan erbjudas.)

Kurslitteratur

Ingen. Den som är intresserad kan separat köpa kursbok för säkerhetskurs havskappseglare

Här bokar du plats på kursen

Anmälan öppnar inom kort.

Följande tider kommer att finnas;

Del 1 Teori    Torsdag kl 1845-2145 via zoom.                                  

(v03) = 18 jan

(v06) = 8 feb

(v14) = 4 apr

(v17) = 25 apr

Del 2 Poolövning                                                          

(v03) = 21 jan kl 1600-1800 i Bredängsbadet

(v06) = 11 feb kl 1600-1800 i Bredängsbadet

(v14) = 7 apr kl 1600-1800 i Bredängsbadet

(v17) = 28 apr kl 1600-1800 i Bredängsbadet

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen