Uppdaterad 2024-05-05 

De planerade kurstillfällena för första halvåret 2024 är nu genomförda. Anmäl gärna intresse för kommande kurstillfällen.

Bakgrund till kursen

Syftet med införandet av sjösäkerhetsintyget är att sätta en norm för kunskap/kompetens inom sjösäkerhet för de som inte genomför WS säkerhetskurs, (som leder till ett certifikat giltigt i fem år). I Sverige har det inte funnits någon reglering av kurser, kursinnehåll inom sjösäkerhet för fritidsbåtssektorn. Olika föreningar har dock gjort egna, mindre standardiserade varianter.

Vad är kursens syfte?

Kursens syfte är erbjuda standardiserad utbildning inom sjösäkerhet för besättning i en fritidsbåt, oavsett om den framförs under segel, med motor eller på annat sätt. Sjösäkerhetsintyget är ett komplement till förarintyg- och seglarintygen. Kursen är 2024 godkänd som alternativ till World Sailing Offshore Survival course, för shorthandsseglare i Raymarine 2star som arrangeras av Oxelösundssegelsällskap.

 Vad omfattar kursen?

Faktamässigt bygger kursens innehåll på ”Kursbok för säkerhetskurs havskappseglare” och boken ”Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar”. Kursen baseras på den kursplan som gäller för World Sailing Offshore Survival course, som är en certifikatskurs för havskappseglare, men med fokus på att vara besättning i en fritidsbåt, oavsett om den framförs under segel, med motor eller på annat sätt.

Öka din säkerhet till sjöss!

Det här är en kurs som ger teoretiska kunskaper om sjösäkerhet samt praktiska övningar i pool med säkerhetsutrustning. Det innebär en möjlighet för enskilda och organisationer att säkerställa en minimikompetens vid vissa arrangemang.

Omfattning teori, tre timmar

Teorin som genomförs via Zoom:

 • Ansvar för din egen säkerhet, din egen säkerhetsutrustning, skyldigheter till sjöss.
 • Nödsituationer, risker, sjöräddning.
 • Metoder och rutiner, förvaring & kontroller av utrustning, säkerhetsbesiktning och säkerhetsgenomgång, hårt väder/sjögång, att vara nödställd.

Omfattning poolövning, två timmar

 • Som överbordgången, överlevnadsteknik i vattnet med och utan räddningsväst.
 • Användande av räddningsväst och säkerhetslina.
 • Hantering av man överbord utrustning för att rädda en person ur vattnet till en båt/brygga.

Vem ska kunna ta intyget?

Intyget tilldelas den som deltar och genomfört alla moment med godkänt resultat och som fyllt lägst 12 år.

 Kurslitteratur

Ingen. Den som är intresserad kan separat köpa "kursbok för säkerhetskurs havskappseglare

Den teoretiska delens utbildningspass:
Nedan är en översikt vilka moment ur kursbok för säkerhetskurs havskappseglare” som avses:

Pass

Vilka moment

Fokus

1

1.2 – 1.4

2.2

3.1

4.1 – 4-5

4.6

Vikten att ta ansvar för sin egen säkerhet, säkerhetstänk och safety breif. (Att det finns en mer komplett kurs om detta.)

Att det finns skyldigheter att varna och assistera andra vid faror och sjönöd.

Vikten av egna förberedelser och öppenhet mot de man seglar med (eller åker båt med).

Den egna klädseln, säkerhetslina, räddningsväst, kniv, pannlampa, märkning av sin utrustning. (ori om personliga nödsändare)

2

5.0

8.3.2

10.5,  7.5.1

Situationer som kan medföra att man måste överge sin båt till sjöss och vad det innebär. Stuvningsplan och kontroll (säkerhetsbesiktning) före segling.

Kort om krav på service och underhåll. Egenkontroll av sin uppblåsbara räddningsväst.

Vad som händer när en person hamnar i kallt vatten.

Om målsättning för svensk sjöräddning (60/90 minuter) och relationen till förberedelser och larmning/ kommunikations-utrustning. Vanligaste orsakerna till fritidsbåtsolyckor i svenska farvatten.

3

6.1

9.2.1.  9.6 – 9.7

10.5

12.3


Däcksarbete vid hårt väder, rutiner ombord

­­Den praktiska delen i simhall omfattar:

 • Falla överbord och vidta rätt åtgärder i vattnet och ta sig ombord utan hjälp.
  Övning med sjökläder, utan flytväst/räddningsväst.
 • Falla överbord och vidta rätt åtgärder i vattnet med flyt/räddningsväst och ta sig ombord utan hjälp. Övning med sjökläder och flytväst/räddningsväst, öva med visselpipa.
 • Tillpassning av egen uppblåsbar räddningsväst.
 • Möjlighet prova olika typer av flytvästar och räddningsvästar av olika konstruktion och flytkraft. Sprayhuvans funktion.
 • Falla överbord och vidta rätt åtgärder på utsidan av båten – med säkerhetslina.
  Övning med sjökläder och flytväst/räddningsväst med säkerhetslina och HRS/kniv.
 • Överlevnadsteknik i vattnet i väntan på räddning. Agerande ensam, i par och i grupp.
  HELP, ringen, kedjan etc.
 • Åtgärder vid helikopterräddning
 • Övning med livbojar, lifesling, kastlinor, jonbuoy etc för att hjälpa en överbordgången tillbaka ombord.
 • Övning i omhändertagande av medvetslös/skadad person i vattnet – inkl. att hjälpa en denne tillbaka ombord.
 • Övning i hantering av nedkylda personer.

(Den praktiska delen omfattar inte hantering av livflottar, det är en annan kurs som kan erbjudas.)

Anmälningsmöjligheten har stängt för denna säsong

Här bokar du räddningsväst till kursen

Sjöfartsverkets hemsida:

Ufs_A.pdf (sjofartsverket.se)

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen