Uppdaterad 2021-04-14.

I den här kategorin av kurser finns de som World Sailing, Internationella seglarförbundet , kravställer för havskappseglare i vissa kategorier av segling.

Regelverket för 2020-2021 finns i World Sailing Offshore Special regulations

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB har auktorisation av Svenska Seglarförundet att genomföra dessa kurser.  

Vi samarbetar även aktivt med Svenska Havskappseglingsförbundet för att koordinara genomförandet av kurserna. Missa inte deras information om säkerhetskrav - specifikt kompetens i Svenska regattor 2021

Svenska Seglarförbundets beslut om krav på kurser/kompetens 2021 och 2022 finns här.
Läs mer om Svenska Seglarförbundets övriga utbildningsutbud härFör dig som ska segla shorthand nationellt och enbart behöver ett intyg om genomförd teoretisk utbildning WS

Har du inte genomfört ISAF/WS säkerhetskurs tidigare:
Du är välkommen att anmäla ditt intresse ELLER anmäla dig till något kurstillfälle för teoridelen.   

Har du genomfört ISAF/WS säkerhetskurs tidigare:
Du är välkommen att anmäla ditt intresse för teoridelen ELLER anmäla dig till något kurstillfälle för teoridelen.   
Observera att anmälan krävs i mycket god tid innan kursen, och förkunskapskraven!


Vi rekommenderar att alla havskappseglare har ett giltigt SRC-certifikat.
SSF erbjuder sådana kurser i vår!

FAQ

Uppdaterad 2021-04-14

Jag har tidigare gått grundkursen och behöver en refresher. MÅSTE ha certifikat för internationell havskappsegling snarast. Vad gäller?
Svar: Anmäl intresse för refresherkurs. Säkerställ att du har rätt förkunskaper (SRC, sjukvård). 

Jag ska bara havskappsegla i Sverige under 2021. Vad gäller?
Svar: Anmäl intresse för Grundkurs Teoridag. Kursen genomförs via ZOOM. 

Jag har gått STCW Basic Safety och har Fartygsbefäl llass VIII. Måste jag gå säekrhetskursen då?
Svar: STCW Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs för yrkessjösfarten. Den utgår från SOLAS krav. Du kan ev tillgodoräkna dig brand, och livflottemoment om ditt certifikat är giltigt. Fartygsbefäl klass VIII är en befälsutbldning som sällan innefattar praktiska livflottemoment. Du kan ev tillgodoräkna dig brandmomentet. WS Säkerhetskurs har fokus på havskappsegling och utrustning för sådana båtar. Dvs det är mycket som skiljer utbildningarna. Du behöver därför samla ihop de certifikat/intyg du har och skicka till oss för bedömning.    

Validering av annan säkerhetsutbildning

Har du genomfört en säkerhetsutbildning inom ditt yrke och anser att den borde kunna tillgodoräknas helt eller delvis för att få ett certifikat för havskappseglingens säkerhets- eller sjukvårdskurser kan du kontakta oss.

Gör så här:

  1. Maila dokument som ”bevisar” din formella kompetens och vilket certifikat du anser ska kunna valideras till.
  2. Maila till : info (at) seasafety.se. Glöm inte ditt telefonnummer.
  3. Vi kontaktar dig

Vår validering leder till ett beslut om vilket certifikat vi kan utfärda, med eller utan viss, kompletterande utbildning. 
Validering sker mot särskild avgift. Ev kompletterande utbildningsbehov ingår inte i avgiften för validering.

Tappat bort ditt certifikat?

Vi kan utfärda nya certifikat till de vi utbildat de senaste fem åren - om du skulle tappat bort ditt. Vi debiterar då 200 kr för det.
Vi kan tyvärr inte hantera kurser äldre än fem år pga GDPR-reglerna.

Nyheter om säkerhetskurserna

Kommande kurstillfällen

Uppdaterad 2021-04-27 kl 200

World Sailing Offshore Personal Safety GRUND- och REFRESHERKURS

Du som är intresserad av att gå grundkurs eller refresherkurs är välkommen att anmäla intresse så ska vi se hur vi kan hjälpa dig.  Vi ha två planerade kurser före midsommar, därefter blir nästa kurstillfälle i augusti/september.

GRUNDKURS, teoriskede

Vi planerar att försöka genomföra ett kurstillfälle, kvällstid måndag 24 maj och tisdag 25 maj.  
Kursen genomförs bägge kvällarna mellan kl 1800 - 2200. Deltagare ska vara uppkopplad kl 1745.

Anmälan till kursen skeR via idrottonline. Här anmäler du dig

Kursen genomförs om minst 16 elever är anmälda senast 2021-05-17.  
Priset per kursplats är 1 500 kr (inkl moms)

REFRESHERKURS, teoriskede

Vi planerar att försöka genomföra ett kurstillfälle, kvällstid torsdag 20 maj.  
Kursen genomförs mellan kl 1730 - 2130. Deltagare ska vara uppkopplad kl 1715.

Anmälan till kursen skeR via idrottonline. Här anmäler du dig

Kursen genomförs om minst 6 elever är anmälda senast 2021-05-11.
Priset per kursplats är 2 000 kr (inkl moms)

Vill du köpa kurslitteraraturen?

Praktiska delen av kurserna?

Uppdaterad 2021-04-27 kl 2000

De praktiska momenten i kurserna för att få certifikatet kan för tillfället inte genomföras med hänsyn till rådande corona-restriktioner. Vi kan inte planera dessa förrän efter den 17 maj.

Vår bedömning och planeringen:

Pandemin bedöms fortgå hela våren och medföra stora restriktioner för fysiska sammankomster inomhus. Seglares möjligheter och intresse att genomföra kurser reduceras troligen även under maj beroende på andra båtaktiviteter. Förutsättningarna att genomföra utbildning utomhus ökar under sommarmånaderna.

Veckorna före och direkt efter midsommar bedöms som lämpliga för de praktiska momenten

Vår planering:

Poolövning

Poolövning som ska genomföras för att uppfylla kraven för att WS Certifikat ska kunna utfärdas. Poolövningen består av två timmars övning.

Pris per deltagarplats: 950 kr inkl moms, förutsatt att en övningsgrupp består av 10 deltagare.
Vid färre antal anmälda per övningsgrupp kan gruppens övning ställas in.
Vi ska försöka erbjuda flera bokningar till övningsgrupper samma dag och tid, förutsatt att anläggningen och gällande corona-restriktioner medger det.

Så snart möjlighet finns att boka simbanor under minst två timmar, gärna flera banor och längre tid baserat på gällande restriktioner, kommer detta att göras. I första hand kommer vi att erbjuda platserna till de som köpte kompletta kurser då det var möjligt. Därefter får ni information och kan boka in er på lediga platser av önskade och möjliga tider.

Lyckas vi inte boka oss på GIH-badet före midsommar 2021 kommer motsvarande moment att genomföras i lämplig båthamn eller simplats utomhus under vecka 25 eller vecka 26

Nordtac på Käringön kommer att erbjuda poolövning till intresserade.

Brand/pyroteknik

Det omfattande deltagarantalet i grundkursernas teoridel gör att vi kommer att erbjuda gratis teorilektion inom brandsäkerhet och pyroteknisk nödsignalering. Särskild inbjudan och information skickades ut 2021-04-13! ca 70 seglare är anmälda till dessa pass just nu. Detta pass ska kompletteras med praktisk övning under den praktiska dagen.

Praktisk dag med syntes och prov nr 2

De som genomfört poolmomentet och brand/pyroteknikteori kommer att erbjudas att boka in sig på praktikdagens övriga moment. Dessa kommer att genomföras annan/andra dagar än pooldagen och mot särskild kursavgift. Vi tittar på olika alternativ där Bosön är ett.
Vi hoppas kunna genomföra ett sådant under vecka 26 i centrala Stockholm.

Den som köpt komplett kurs med certifikat erbjuds återbetalning för de delar vi just nu inte kan utföra.

Pris per deltagarplats: 1 875 kr inkl moms, förutsatt att ett kurstillfälle består av minst 20 deltagare. Vid färre antal anmälda kan kurstillfället ställas in. 

För er som bor i Göteborgsområdet kan ni söka kontakt med Nordtac och anmäla ert intresse för att göra praktiken hos dem.

Denna sida kommer att uppdateras när förutsättningarna ändras eller när planeringen kan konkretiseras mer.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)