I den här kategorin av kurser finns de som ISAF, Internationella seglarförbundet - Nu med namnet "World Sailing", kravställer för havskappseglare i vissa kategorier av segling. Regelverket för 2020-2021 finns i World Sailing Offshore Special regulations

Stefan Nilsson och Sten Edholm tog hösten 2005 fram ett skandinaviskt koncept om säkerhetskurser för havskappseglare enligt internationell standard/krav. Kurser som idag utgör en kärna i företagets verksamhet.

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB har auktorisation hos såväl Svenska som Norska seglarförbundet att genomföra dessa kurser.   Vi samarbetar aktivt med förbunden i genomförandet av kurserna. Anmälningar till kurserna hanteras via förbundens hemsidor. Vi har en speciellt framtagen kursbok World Sailing Safety.

Vi kan utfärda nya certifikat till de vi utbildat de senaste fem åren - om du skulle tappat bort ditt. Vi debiterar då 150 kr för det.
Vi kan tyvärr inte hantera kurser äldre än fem år pga GDPR-reglerna.

Läs mer om Svenska Seglarförbundets övriga utbildningsutbud här

 

Ang 2020 Offshoe World Championships - Malta

Vi har dialog med Johan Tuvstedt, Svenska havskappseglingsfundet angående de utbildningskrav som gäller för detta mästerskap.

Kortfattat: 

 • Tävlingen  genomförs Mixed Two persons event. En man och en kvinna.
 • Kvaliificeringsperioden är 1 maj till 30 juni 2020
 • Båda personerna i teamet måste ha genomfört WS Säkerhetskurs senast 3 år från det att kvalificeringseventet startar.
  Observera att ett certifikat gäller i fem år, men här finns ett treårskrav!
 • SSF och Stefan Nilsson Sjösäkerhet har två alternativ till kurser för de som ska delta/kvalificera sig.
  En kurs 15-16 februari, en kurs 28-29 mars.

 • Båda personerna i temet måste även ha genomfört WS sjukvårdskurs senast 3 år från det att kvalificeringseventet startar.
  Observera att ett certifikat gäller i fem år, men här finns ett treårskrav!
 • SSF och Stefan Nilsson Sjösäkerhet genomför en kurs 19 april för att möta detta behov. 

Handbok för överlevnad t sjöss 2015

Handbok för överlevnad till sjöss 2015 är den tredje utgåvan.

Allt om uppblåsbara räddningsvästar

Uppblåsbara räddningsvästar är idag en självklarhet, men få vet hur de fungerar.

Planering av kurserna

Det här är planeringsläget angående säkerhetskurser enligt World Sailing  för 2020 och 2021.

Bakgrund

Sedan 2013 har vi ett avtal med Svenska seglarförbundet om auktorisation och genomförande av kurserna. Anmälan sker via idrottonline och därifrån hanteras certifikaten. Genom avtalet med SSF använder vi Bosön för genomförande av kurserna.  Vi får därmed bra utbildningsförutsättningar till ett förbundspris.

2018 var intresset för kurserna mycket lågt. Enbart en handfull personer utbildades. 2019 genomfördes tre fulltecknade kurser, och med kö för fler tillfällen.

GDPR-reglerna gör att vi inte har kvar information om de som gått kurser längre bak än 2014. Det finns således ett intresse/behov att få till ett samarbete med förbund och klubbar i landet om kursernas förekomst. Responsen från KSSS, GKSS och OXSS har tyvärr varit noll. Svenska havskappseglingsförbundet har vi en bra dialog med.

Grundkursen är två dagar, med både teoretiska delar inomhus  och praktiska moment i pool och utomhus.

Refresherkursen är en dag (vanligtvis  lördagen), med både teoretiska delar inomhus  och praktiska moment i pool.

Ett certifikat har varit giltigt i fem år. Inför 2020 års Offshore World Championships - Malta, har WS aviserat att certifikat får vara maximalt tre år gamla. 

Planering för 2021

I Oktober kommer Svenska seglarförbundet, Svenska Havskappseglingsförbundet och Stefan Nilsson SJösäkerhet AB att träffas för att planera lämpliga tider för, och antal säkerhetskurser för havskappseglare.

En bedömning är att ett kurstillfälle skulle kunna vara i november 2020 och 1 -2 tillfällen under 1 kvartalet 2021.
Anmäl gärna intresse!

Kurstillfällen 2020

World Sailing Offshore Personal Safety Course

Kurs nr 2 2020 genomförs 28 - 29 mars 2020.

I slutet av dag 1 är vi i poolen 2,5 timme för praktiska övningar. Dagen avslutas kl 1800. Kursen fortsätter dag 2 med teoretisk utbildning och praktiska övningar. Dag 2 börjar 08.15 och avslutas ca 1630.

Kurspris:  4 500 SEK inkl moms. 
I priset ingår Bosöns dagkonferenspaket med förmiddagsfika, lunchbuffé och eftermiddagsfika samt kurslitteratur.

Anmälan sker här: Via idrottonline  KURSEN ÄR FULLTECKNAD!

/) -o0o-   /)

World Sailing Offshore Personal Safety Refresher Course

Kurs nr 2 genomförs 28 mars 2020. Kursen genomförs tillsammans med grundkursens första dag och inkluderar poolövningen. 

Kurspris:  3 000 SEK inkl moms.  
I priset ingår Bosöns dagkonferenspaket med förmiddagsfika, lunchbuffé och eftermiddagsfika samt kurslitteratur.

Anmälan sker här: Via idrottonline  KURSEN ÄR FULLTECKNAD!

Läs mer om kursernas innehåll och genomförande under menyn "Säkerhetskurser för havskappseglare"!

 

World Sailing Offshore Medical Training 5.05.2a
= Offshore Sailing First Aid certificate

En kurs genomförs den 19 april 2020. Kursen genomförs  på Bosön som en dagkurs mellan kl 0830 och 1600

Läs mer här om kursens innehåll

Kurspris:  2 300 SEK inkl moms.  
I priset ingår Bosöns dagkonferenspaket med förmiddagsfika, lunchbuffé och eftermiddagsfika samt kurslitteratur.

Den som gått/går WS säkerhetskurs hos oss under 2020 får 500 kr rabatt. Ange fakturanumret på din säkerhetskurs vid bokning!

Anmälan sker här via, idrottonline på denna länk