Uppdaterad 2021-04-14.

I den här kategorin av kurser finns de som World Sailing, Internationella seglarförbundet , kravställer för havskappseglare i vissa kategorier av segling.

Regelverket för 2020-2021 finns i World Sailing Offshore Special regulations

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB har auktorisation av Svenska Seglarförundet att genomföra dessa kurser.  

Vi samarbetar även aktivt med Svenska Havskappseglingsförbundet för att koordinara genomförandet av kurserna. Missa inte deras information om säkerhetskrav - specifikt kompetens i Svenska regattor 2021

Svenska Seglarförbundets beslut om krav på kurser/kompetens 2021 och 2022 finns här.
Läs mer om Svenska Seglarförbundets övriga utbildningsutbud härFör dig som ska segla shorthand nationellt och enbart behöver ett intyg om genomförd teoretisk utbildning WS

Har du inte genomfört ISAF/WS säkerhetskurs tidigare:
Du är välkommen att anmäla ditt intresse ELLER anmäla dig till något kurstillfälle för teoridelen.   

Har du genomfört ISAF/WS säkerhetskurs tidigare:
Du är välkommen att anmäla ditt intresse för teoridelen ELLER anmäla dig till något kurstillfälle för teoridelen.   
Observera att anmälan krävs i mycket god tid innan kursen, och förkunskapskraven!


Vi rekommenderar att alla havskappseglare har ett giltigt SRC-certifikat.
SSF erbjuder sådana kurser i vår!

FAQ

Uppdaterad 2021-04-14

Jag har tidigare gått grundkursen och behöver en refresher. MÅSTE ha certifikat för internationell havskappsegling snarast. Vad gäller?
Svar: Anmäl intresse för refresherkurs. Säkerställ att du har rätt förkunskaper (SRC, sjukvård). 

Jag ska bara havskappsegla i Sverige under 2021. Vad gäller?
Svar: Anmäl intresse för Grundkurs Teoridag. Kursen genomförs via ZOOM. 

Jag har gått STCW Basic Safety och har Fartygsbefäl llass VIII. Måste jag gå säkerhetskursen då?
Svar: STCW Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs för yrkessjösfarten. Den utgår från SOLAS krav. Du kan ev tillgodoräkna dig brand, och livflottemoment om ditt certifikat är giltigt. Fartygsbefäl klass VIII är en befälsutbldning som sällan innefattar praktiska livflottemoment. Du kan ev tillgodoräkna dig brandmomentet. WS Säkerhetskurs har fokus på havskappsegling och utrustning för sådana båtar. Dvs det är mycket som skiljer utbildningarna. Du behöver därför samla ihop de certifikat/intyg du har och skicka till oss för bedömning.    

Validering av annan säkerhetsutbildning

Har du genomfört en säkerhetsutbildning inom ditt yrke och anser att den borde kunna tillgodoräknas helt eller delvis för att få ett certifikat för havskappseglingens säkerhets- eller sjukvårdskurser kan du kontakta oss.

Gör så här:

 1. Maila dokument som ”bevisar” din formella kompetens och vilket certifikat du anser ska kunna valideras till.
 2. Maila till : info (at) seasafety.se. Glöm inte ditt telefonnummer.
 3. Vi kontaktar dig

Vår validering leder till ett beslut om vilket certifikat vi kan utfärda, med eller utan viss, kompletterande utbildning. 
Validering sker mot särskild avgift. Ev kompletterande utbildningsbehov ingår inte i avgiften för validering.

Tappat bort ditt certifikat?

Vi kan utfärda nya certifikat till de vi utbildat de senaste fem åren - om du skulle tappat bort ditt. Vi debiterar då 200 kr för det.
Vi kan tyvärr inte hantera kurser äldre än fem år pga GDPR-reglerna.

Nyheter om säkerhetskurserna

Kommande kurstillfällen

Uppdaterad 2021-06-09 kl 1915

World Sailing Offshore Personal Safety GRUND- och REFRESHERKURS

Du som är intresserad av att gå grundkurs eller refresherkurs är välkommen att anmäla intresse så ska vi se hur vi kan hjälpa dig.  

GRUNDKURS, teoriskede

Höstens första kurstillfälle: lördag 16 oktober   
Kursen genomförs via Zoom mellan kl 0800 - 1730. Deltagare ska vara uppkopplad kl 0745.

Anmälan till kursen kommer att ske via vår webshop. Anmälningsfunktionen öppnar 14 augusti.

Kursen genomförs om minst 16 elever är anmälda senast 2021-10-01.  
Priset per kursplats är 1 500 kr (inkl moms)

REFRESHERKURS, teoriskede

Höstens första kurstillfälle, söndag 17 oktober  
Kursen genomförs mellan kl 0800 - 1200. Deltagare ska vara uppkopplad kl 0745.

Anmälan till kursen kommer att ske via vår webshop. Anmälningsfunktionen öppnar 14 augusti.
Observera förkunskapskraven!

GRUNDKURS, praktikskede

Information kommer att publiceras vecka 24

 • en av dagarna helgen 14-15 augusti. 
 • Prel 10 oktober
 • helgen 27 - 28 november

 

REFRESHERURS, praktikskede

Information kommer att publiceras vecka 24

 • en av dagarna helgen 14-15 augusti. 
 • Prel 10 oktober
 • helgen 27 - 28 november

Vill du köpa kurslitteraraturen?

Praktiska delen av kurserna?

Uppdaterad 2021-06-09 kl 1915

Förutsättningar till praktiska moment för dig som anmält behov (du ska segla internationellt före 1 september 2021) att komplettera den teoretiska kursen med praktik för att erhålla certfikatet har förbättrats från och med juni 2021. 
Tag del av informationen och anmäl dig till utvalda pass på denna sida

Vår bedömning och planeringen:

Pandemin bedöms fortgå medför fortfarande restriktioner för fysiska sammankomster inomhus. Vår planering framgår ovan.

Poolövning

Poolövning som ska genomföras för att uppfylla kraven för att WS Certifikat ska kunna utfärdas. Poolövningen består av två timmars övning.

Pris per deltagarplats: 950 kr inkl moms, förutsatt att en övningsgrupp består av 10 deltagare.
Vid färre antal anmälda per övningsgrupp kan gruppens övning ställas in.
Vi ska försöka erbjuda flera bokningar till övningsgrupper samma dag och tid, förutsatt att anläggningen och gällande corona-restriktioner medger det.

Så snart möjlighet finns att boka simbanor under minst två timmar, gärna flera banor och längre tid baserat på gällande restriktioner, kommer detta att göras. I första hand kommer vi att erbjuda platserna till de som köpte kompletta kurser då det var möjligt. Därefter får ni information och kan boka in er på lediga platser av önskade och möjliga tider.

Nordtac på Käringön kommer att erbjuda poolövning till intresserade.

Praktisk dag med syntes och prov nr 2

De som genomfört poolmomentet och brand/pyroteknikteori kommer att erbjudas att boka in sig på praktikdagens övriga moment. Dessa kommer att genomföras annan/andra dagar än pooldagen och mot särskild kursavgift. 

Pris per deltagarplats: 1 875 kr inkl moms, förutsatt att ett kurstillfälle består av minst 20 deltagare. Vid färre antal anmälda kan kurstillfället ställas in. 

För er som bor i Göteborgsområdet kan ni söka kontakt med Nordtac och anmäla ert intresse för att göra praktiken hos dem.

Denna sida kommer att uppdateras när förutsättningarna ändras eller när planeringen kan konkretiseras mer.

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)