I den här kategorin av kurser finns de som World Sailing, Internationella seglarförbundet , kravställer för havskappseglare i vissa kategorier av segling. 
Regelverket för 2020-2021 finns i World Sailing Offshore Special regulations

Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB har auktorisation av Svenska Seglarförundet att genomföra dessa kurser.  Vi samarbetar även aktivt med Svenska Havskappseglingsförbundet för att koordinara genomförandet av kurserna. Missa inte deras information om säkerhetskrav - specifikt kompetens i Svenska regattor 2021

Svenska Seglarförbundets beslut om krav på kurser/kompetens 2021 och 2022 finns här.
Läs mer om Svenska Seglarförbundets övriga utbildningsutbud här

Vi rekommenderar att alla havskappseglare har ett giltigt SRC-certifikat.

Kommande kurstillfällen

Uppdaterad 2021-10-11 kl 2020

World Sailing Offshore Personal Safety GRUND- och REFRESHERKURS

Följande kurstillfällen är planerade idag: 

GRUNDKURS, teoriskede

Nästa kurstillfälle: lördag 22 januari 2022   
Kursen genomförs via Zoom mellan kl 0800 - 1730. Deltagare ska vara uppkopplad kl 0745.
Kursen genomförs om minst 12 elever är anmälda senast 2022-01-05.  
Priset per kursplats är 2 000 kr (inkl moms)

Anmäl dig i vår webshop, se nedan!

GRUNDKURS, praktikskede

Den praktiska utbildningen består av två delar:

Praktisk övning i pool

Nästa poolövning, söndag 28 november  
Poolövningen genomförs mellan kl 0800 - 1000 på Bredängsbadet i södra Stockholm 
Anmäl dig i vår webshop, se nedan!

Nästa poolövning, söndag 5 december 
Poolövningen genomförs mellan kl 0800 - 1000 på Bredängsbadet i södra Stockholm 
Anmäl dig i vår webshop, se nedan!

Nästa poolövning, söndag 16 januari   
Poolövningen genomförs mellan kl 0800 - 1000 på Bredängsbadet i södra Stockholm 
Anmäl dig i vår webshop, se nedan!

Nästa poolövning, söndag 30 januari   
Poolövningen genomförs mellan kl 0800 - 1000 på Bredängsbadet i södra Stockholm 
Anmäl dig i vår webshop, se nedan!

Poolövning genomförs om minst 10 elever är anmälda senast tre veckor före övningen.  
Priset per kursplats är 950 kr (inkl moms)

Praktikdag i form av fysisk sammankomst (övning VHF, Brandpraktik, syntes m.m) är för de som genomfört den praktiska övningen i pool.
Praktikdagen genomförs vid flera tillfällen första kvartalet 2022:

Nästa kurstillfälle, lördag 29 januari 
Kursen genomförs mellan kl 0800 - 1300 troligen på Bosön, Lidingö (alt annan plats i Stockholm).
Anmäl dig i vår webshop, se nedan!

Nästa kurstillfälle, söndag 30 januari 
Kursen genomförs mellan kl 1230 - 1630 på Bosön, Lidingö.
Anmäl dig i vår webshop, se nedan!

Praktikdag genomförs om minst 16 elever är anmälda senast fyra veckor före praktikdagen.  
Priset per kursplats är 1 875 kr (inkl moms)

 Fler kurstillfällen kommer att tillkomma i februari - mars 2022.

Uppdaterad 2021-10-11 kl 2030

REFRESHERKURS, teoriskede

Nästa kurstillfälle, lördag 15 januari 2022  
Kursen genomförs mellan kl 0800 - 1200. Deltagare ska vara uppkopplad kl 0745.
Kursen genomförs om minst 8 deltagare är anmälda 2022-01-01

Anmäl dig i vår webshop, se nedan!
Observera förkunskapskraven!

Priset per kursplats är 2 000 kr (inkl moms)

REFRESHERURS, praktikskede

Den som genomfört det teoretiska skedet ska komplettera med en poolövning.
Förekommande poolövningar hittar du under grundkursens praktikskede.
Anmäl dig till ett av dessa pass.

Här kan du boka kursplatser!

Tappat bort ditt certifikat?

Nyheter om säkerhetskurserna

FAQ

Uppdaterad 2021-10-11

Hur hittar jag till poolen i Bredäng?

Se denna film: https://youtu.be/E2hfSWzCUCg

Jag har tidigare gått grundkursen och behöver en refresher. MÅSTE ha certifikat för internationell havskappsegling snarast. Vad gäller?
Svar: Anmäl intresse för refresherkurs. Säkerställ att du har rätt förkunskaper (SRC, sjukvård). 

Jag ska bara havskappsegla i Sverige under 2021. Vad gäller?
Svar: Anmäl intresse för Grundkurs Teoridag. Kursen genomförs via ZOOM. 

Jag har gått STCW Basic Safety och har Fartygsbefäl llass VIII. Måste jag gå säkerhetskursen då?
Svar: STCW Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs för yrkessjösfarten. Den utgår från SOLAS krav. Du kan ev tillgodoräkna dig brand, och livflottemoment om ditt certifikat är giltigt. Fartygsbefäl klass VIII är en befälsutbldning som sällan innefattar praktiska livflottemoment. Du kan ev tillgodoräkna dig brandmomentet. WS Säkerhetskurs har fokus på havskappsegling och utrustning för sådana båtar. Dvs det är mycket som skiljer utbildningarna. Du behöver därför samla ihop de certifikat/intyg du har och skicka till oss för bedömning.    

Validering av annan säkerhetsutbildning

Har du genomfört en säkerhetsutbildning inom ditt yrke och anser att den borde kunna tillgodoräknas helt eller delvis för att få ett certifikat för havskappseglingens säkerhets- eller sjukvårdskurser kan du kontakta oss.

Gör så här:

  1. Maila dokument som ”bevisar” din formella kompetens och vilket certifikat du anser ska kunna valideras till.
  2. Maila till : info (at) seasafety.se. Glöm inte ditt telefonnummer.
  3. Vi kontaktar dig

Vår validering leder till ett beslut om vilket certifikat vi kan utfärda, med eller utan viss, kompletterande utbildning. 
Validering sker mot särskild avgift. Ev kompletterande utbildningsbehov ingår inte i avgiften för validering.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)