Säkerhetskurs Raymarine 2star = SSI

Säkerhetskurs Raymarine 2star = SSI

Svenska seglarförbundet har efter ansökan från Oxelösunds segelsällskap beviljat dispens från utbildningskrav rörande certifikat enligt Offshore special Regulations, kategori 3. 

Arrangören anger dock i sin inbjudan att "Kravet på säkerhetsutbildning i OSR cat 3 pkt 6.01.3 Personal Safety, uppfylls med genomförd kurs Sjösäkerhetsintyg. Kravet är att skepparen har kursen, men det rekommenderas starkt att båda tävlandena på båten har genomfört kursen." 

Arrangörens inbjudan kan därmed tolkas som att WS Certifikat inte uppfyller kraven på säkerhetsutbildning.

Kursen för sjösäkerhetsintyg genomförs v14 och 17 om minst fem personer anmäler sig till respektive kurstillfälle,

Läs mer här om kursen och anmälningsläget

2024-03-30 08:00
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen