Restriktioner som påverkar säkerhetskurserna

Restriktioner som påverkar säkerhetskurserna

Myndigheterna har infört nya restriktiktioner med hänsyn till smittspridningen av Covid i samhället. Detta medför även särskilda villkor för genomförande av säkerhetskurserna under januari månad.

Våra kursvillkor kompletteras därför med särskilda villkor för genomförande av säkerhetskurser under pågående pandemi. Dessa villkor tillsänds alla anmälda till kursmomenten 16 - 30 januari 2022.

Från och med den 23 december 2021 gäller nya restriktioner för idrotten

De nya restriktionerna gäller verksamhet som bedrivs inomhus där huvudsyftet med restriktionerna är att förhindra att många deltagare blandas som annars inte träffas. 

Arrangör ska säkerställa att deltagare stannar hemma vid minsta symtom samt att planera verksamheten så att situationer med trängsel undviks. 

De säkerhetskurser vi arrangerar berör både yrkesmässig idrott och fritidsrelaterad sådan. Vår ambition att genomföra praktisk kompletterande utbildning för alla med teoriintyg senast 4 april måste anpassas med anvisningar för att minimera smittspridning.

Seglarförbundet har tagit fram ett dokument för medicinsk egenkontroll, vilket bifogas våra särskilda villkor.

Ifall antalet kursplatser måste reduceras mht pandemirelaterade restriktioner är det senast anmälda som avbokas. I dessa fall, erbjuds nytt kurstillfälle inom 3 månader, eller återbetalning exklusive kurslitteraratur och porto/frakt. 

Anvisningar om förberedelser till våra kursdeltagare

För att få delta i/genomföra praktiska utbildningsmoment under första kvartalet 2022 ska alla deltagare vara vaccinerade. Vaccinationsbevis ska kunna visas upp.

Den som inte är vaccinerad eller p.g.a sitt hälsoläge inte kan delta, kan avboka sig och få återbetalning av kursavgiften förutsatt att avbokningen sker minst 10 dagar innan kursdag.

2021-12-27 17:10
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen