Samverkansmöte med Seglarförbundet och Svenska havskappseglingsförbundet

Samverkansmöte med Seglarförbundet och Svenska havskappseglingsförbundet

I veckan genomfördes ett samverkansmöte mellan tre tre aktörerna som hjälps åt med att säkerställa säkerhetskurser för havskappseglare i Sverige. Riktlinjerna för vinterns och vårens kurser drogs upp.

Svenska havskappseglingförbundet representerades av Johan Tuvstedt och Håkan Grönvall, som berättade att sidorna på havskappseglingsförbundet rörande säkerhet kommer att uppdateras närmaste dagarna. Bland annat kommer kalendern att kompletteras med information rörande 2022 års seglingar.

Svenska seglarförbundets kansli representerades av Anders Larzon och Jenny Axhede. Det har hittills varit väldigt kortfattad information om säkerhetskurserna på förbundets hemsida och i dess utbildningskatalog. Inför utgivningen av nästa utbildningskatalog kommer även säkerhetskurserna att finnas med, liksom mer information på dess hemsida.

Beslutsläget är oförändrat rörande framtida krav. Från 2022-01-01 gäller inte längre 2021 års intyg. Den som vill komplettera sin kompetens för att få certifikat ska göra det snarast, dock före 1 maj 2022. Det innebär att kompletteringsutbilning har högre prioritet än att utbilda fler enstaka seglare på nya grundkurser.

Därför flyttade de sedan tidigare planerade refrehser och grundkursen fram till slutet av mars 2022. Med bättre information i seglarförbundets kanaler och framförhållning från seglarnas sida hoppas vi på ett tillräckligt antal anmälningar för att kunna genomföra en komplett kurs samordnat.

Ingen av de svenska havskappseglingsarrangörerna har rapporterat in incidenter eller erfarenheter till seglarförbundet så det finns inget sådant underlag att implementera i 2022 års kurser.

Kursarrangören (Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB) har kvar 40 kursböcker som bedöms räcka till behovet 2022. Arbete pågår med uppdatering av vissa kapitel baserat på erfarenheter från kurserna.

Mötet enades att alla ska hjälpas åt med att sprida information så de svenska intygsseglarna anmäler sig till kompletteringskurs snarast möjligt, alternativt meddelar att man inte är intresserad av komplettering.

2021-11-14 15:02
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen