Nya OSR - påverkar genomförande av kurser

Nya OSR - påverkar genomförande av kurser

World sailing har den 15 december 2023 publicerat nya dokument med Offshore special regulations, OSR. Dels har man publicerat en PDF-fil med komplett information, dels så finns det separata PDF-filer för mono/multihull och respektive kategori. Nedan är en sammanfattning kring det som handlar om säkerhet.

Training

 Grundkursen heter enligt regelverket World Sailing approved Offshore Personal Survival Training course.

 Enligt regel 6.01.5 är Refresherkursen för certifikatet Offshore personal survival course nu enbart ett alternativ för den som ska segla kategori 0, 1 eller 2. För att förnya ett certifikat med refresherkurs så får inte det gamla certifikatet vara äldre är 7 år. Dvs det får inte ha gått mer än 2 år efter att certifikatet gick ut.

Min kommentar/reflektion:

Det är ju väldigt konstigt att detta inte gäller segling i kategori 3 också. Som regeln är skriven så måste den som ska förnya ett certifikat i kategori 3 (exempelvis shorthand) gå en ny grundkurs. Här vore det kanske på sin plats att Svenska seglarförbundet medgav ett undantag för svenska kategori 3 seglingar innebärande att refresherkursen är tillräcklig, men med två-års regeln.

I OSR, Appendix G, part D finns den föreslagna kursplanen för en refresherkurs, men texten är inte synkroniserad med det som framgår av regel 6.01.5 ovan.

 

Medical training

Man utökar kravet på sjukvårdskompetens enligt regel 6.05.3 i kategori 3 seglingar. Det innebär att minst två i besättningen ska vara familjära med första hjälpen (L-ABCDE), omhändertagande av nedkylda, drunkning, HLR samt kunna hantera relevanta kommunikationssystem.

Min kommentar/reflektion:

Det innebär att båda personerna i shorthanded segling i kategori 3 ska ha både sjukvårdsutbildning SAMT SRC. SRC-kravet är i sig inget nytt, eftersom det krävs sedan länge för att få hantera en modern VHF med DSC. Om man i en båt har äldre VHF utan DSC och innehar VHF-certifikat så kan det anses vara likställt med att uppfylla minimikraven.

Vilka förändringar medför detta för säkerhetskurserna i Sverige?

Tills jag som utbildare, eventuellt erhåller annan information eller anvisning från Svenska seglarförbundet så gäller följande:

På svenska kommer kursen även fortsättningsvis att heta ”säkerhetskurs för havskappseglare”. Det kommer att finnas följande kurser:

Förkunskapskraven förändras för refresherkursen innebärande att den som ska utbildas måste ha ett certifikat som inte passerat 7 år när refresherkursen inleds. Kursens övriga förkunskapskrav tas bort.
Kursen utökas till 8 timmar, varav 2,5 är övning i pool. Kursens innehåll fokuseras mer på segling i kategori 0, 1 och 2. Ett certifikat för World Sailing Offshore Survival refresher course utfärdas med referens till OSR 2024-2025 regel 6.01.5

Kurstillfällen planeras när minst 8 personer anmält intresse.

För nationell havskappsegling i kategori 3 (oftast utan livflotte) finns bara krav på säkerhetskurs vid shorthandsegling. Den som ska förnya ett certifikat för segling i kat 3 anmäler sig och deltar i en grundkurs. Kursens innehåll förändras inte jämfört med vad som gällde våren 2023. Ett certifikat för World Sailing Offshore Survival course utfärdas med referens till OSR 2024-2025 regel 6.02.

För att kunna genomföra säkerhetskurserna behöver det av praktiska skäl vara ett minsta antal deltagare på sex personer, men för att få ned kursavgifterna så behövs fler deltagare som kan dela på kostnaderna för ett genomförande. Därför kommer vi under jan – april 2024 att prova en differentierad prissättning.

Priset för grundkurs v404 (anmälan senast 2023-12-27 kl 1200) är 4 500 SEK ink moms om minst 8 anmälningar. Anmälan sker här

 Priset för grundkurs v412 (anmälan senast 2024-02-22 kl 1200) är 5 125 SEK ink moms om minst 12 anmälningar. Anmälan sker här

Priset för grundkurs v415 (anmälan senast 2024-03-08 kl 1200) är 6 250 SEK ink moms om minst 4 anmälningar. Anmälan sker här

Vi rekommenderar att de som havskappseglar, men inte har, eller anser sig behöva certifikatet istället går den nya kursen Sjösäkerhetsintyg.   

Nu önskar vi er alla en God Jul och ett Gott Nytt år!

2023-12-23 12:36
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen