Ny villkor för kurser - restriktioner upphör 9 februari

Eftersom myndigheterna tar bort restriktioner relaterade till den samhällsfarliga pandemin den 9 februari har vi idag sett över våra villkor för att arrangera säkerhetskurserna för havskappseglare. 

Poolövningen som genomförs den 13 februari har varit föremål för särskillda villkor. Dessa villkor upphör från och med idag. 

Våra normala villkor för genomförande av utbildningsaktiviteter är uppdaterade, och gäller från och med idag. Förändringarna omfattar:

 • Inställande av kurser meddelas anmälda kursdeltagare via epost och/eller SMS till av Kunden angivna kontaktuppgifter. Information om inställande/ändringar publiceras även på Bolagets hemsida. I dessa fall återbetalas avgifter exklusive kurslitteraratur och porto/frakt. 
 • Prövning av utbildning. I slutet av den praktiska dagen genomförs ett prov. Deltagare som inte repeterat teori enligt läsanvisningar i kursprogram kan få svårt att klara detta prov. Då kan omprov behöva genomföras mot särskild avgift.

 • Bolaget genomför fysiska aktiviteter där vi förutom lag, förordning och författning måste följa de råd, rekommendationer och anvisningar som Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Seglarförbundet ger oss. Vi är även skyldiga att muntligt och skriftligt informera alla deltagare om eventuella gällande restriktioner.
 • De säkerhetskurser vi arrangerar berör både yrkesmässig idrott och fritidsrelaterad sådan. Vår ambition att genomföra praktisk kompletterande utbildning för alla med teoriintyg senast 10 april kan beghöva anpassas med anvisningar för att minimera smittspridning och det faktum att inga kurser planeras efter 10 april. (Nya kurstillfällen kommer under hösten).
 • Ifall antalet kursplatser måste reduceras mht nya pandemirelaterade restriktioner är det senast anmälda som avbokas. I dessa fall, erbjuds nytt kurstillfälle senast 10 april, eller återbetalning exklusive kurslitteraratur och porto/frakt. 

 • I händelse av att Bolagets personal drabbas av sjukdom eller har sjukdomssymptom och därmed inte kan leda kursmoment erbjuds i första hand nytt utbildningstillfälle senast 10 april, i andra hand återbetalning.

 • Ifall ett kurstillfälle måste ställas in baserat på nya restriktioner, omfattande avbokningar eller bristande anmälningsläge, återbetalas kursavgift.

2022-02-06 18:45
Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen