Uppdatering kring säkerhetskurserna för havskappseglare

Under vintern 2020-2021 har 214 personer utbildats inom säkerhet för havskappseglare. Utbildningen har genomförts digitalt.

15 personer genomfört refresherkursens teoretiska delar sedan november 2020. Av dessa har 7 köpt komplett kurs med poolmomentet och står nu överst i kölistan för detta.

199 personer genomfört grundkursens teoretiska delar sedan november 2020. Av dessa har 21 köpt komplett kurs med poolmomentet och står nu näst överst i kölistan för detta.

207 svenska seglare har idag ett giltigt intyg för säkerhetskurs havskappsegling under år 2021. 102 svenska seglare har giltigt certifikat WS Safety för internationell havskappsegling.

3 danska seglare har genomfört grundkursens teoretiska delar hos oss, dels för egen kompetens, dels för att kunna starta dylika kurser i Danmark.

Alla kurser har genomförts digitalt via zoom.

1 svensk seglare har anmält behov av refresherkurs efter 1 april. 2 svenska seglare har anmält behov av grundkurs efter 1 april. Vi samlar fler intressenter för att hitta lämpligt/-a datum för genomförande.

Möjligheterna för det praktiska poolmomentet och resten av praktikdagen omöjliggörs av rådande pandemirestriktioner. GIH-badet i Stockholm har stängt till minst den 18 april. Förutsättningarna för utomhusgenomförande begränsas av väder och rådande havsvattentemperatur.

Alla som har genomfört teorikurserna har fått information om planering etc 2021-04-07 via epost.

2021-04-07 21:37
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen