World Sailing OSR 6.05 Medical Training år 2022

Uppdaterad 2022-01-08

Kraven på sjukvårdskompetens ombord vid havskappsegling regleras av WS Offshore special regulations. Dessa krav kan även skärpas av en arrangör. 

I den här artikeln vill vi förtydliga och exemplifiera hur man i Sverige gör för att uppfylla kraven på sjukvårdskompetens ombord.

Den som ska havskappsegla internationellt och behöver någon av utbildningarna 6.05.2 behöver genomföra utbildning som godkänns enligt OSR. Vi beskriver de tre möjliga lösningarna här nedan. Vi vill stödja svenska seglare med information oavsett om det är vi eller någon annan som genomför utbildningen.

Vi kan dock inte erbjuda obegränsad och kostnadsfri konsultation för att lösa alla problem som uppstår som en följd av utbildningskraven. 

Kurskrav enligt WS Spec regs 2022-2022, regel 6.05.1

Kursens namn Lösning i Sverige Slutsats för Svenska seglarförbundet
STCW A-VI/4-2 Medical care      

Det finns ett flertal utbildningsanordnare, godkända av Transportstyrelsen (inkl Socialstyrelsen) som genomför dessa kurser för yrkessjöfarten.

Utbudet finns på transportstyrelsens hemsida 
Välj "Öppen lista utbildningar" --> Sjukvårdare ombord

Seglarförbundet behöver ingen/kan inte ha en egen likvärdig egen kurs. Svenska seglare går yrkessjöfartens kurs.


Kurskrav enligt WS Spec regs 2022-2023, regel 6.05.2a

Kursens namn Lösning i Sverige Slutsats för Svenska seglarförbundet

Offshore Sailing first Aid certificate

En anpassad kurs som godkänns av Svenska seglarförbundet och därmed blir MNA Approved.

Seglarförbundet har en egen kurs.

Se mer information till höger på denna sida.

 
Kurskrav enligt WS Spec regs 2022-2023, regel 6.05.2b

Kursens namn Lösning i Sverige Slutsats för Svenska seglarförbundet

STCW First Aid Training complying with A-VI/1-3- Elementary First Aid or higher STCW 

Det finns flertal utbildningsanordnare, godkända av Transportstyrelsen (inkl Socialstyrelsen) som genomför dessa kurser för yrkessjöfarten.

Vi rekommenderar att svenska seglare går denna kurs!

Här kan du boka kurserna i Stockholm

Seglarförbundet behöver ingen/kan inte ha en egen likvärdig egen kurs. 

 
Kurskrav enligt WS Spec regs 2022-2023, regel 6.05.3

Kursens namn Lösning i Sverige Slutsats för Svenska seglarförbundet
First Aid training

En kurs i första hjälpen, anpassad för vårt klimat och sjukvårdsansvar i det svenska samhället.
Ger enbart ett intyg (inget certfikat)

Vilken klubb/arrangör som helst kan genomföra utbildning och utfärda ett intyg på engelska som har denna referens till OSR.

 

Medical Training 6.05.2a

Offshore Sailing First Aid certificate

Uppdatering 2022-10-12:

Vi har ingen ambition att arrangera denna sjukvårdskurs hösten 2022 eftersom det inte finns några intresseanmälningar att planera ett genomförande kring.

När vi kommer att erbjuda kursen igen så är avsikten att den ska vara en påbyggnad på STCW Elementary First Aid, med särskilt fokus på en segling som pågår längre än en vecka och i GMDSS-område 3. Dvs ARC-rallyt.

Medical Training 6.05.2b

STCW Elementary First Aid

Uppdaterad: 2021-04-14

Den här kursen omfattar en dag och ingår som en del av yrkessjöfartens Basic Safety kurser. Priset för denna kurs är ca 1 800 - 2 000 kr.

Det finns gott om utbildare som är godkända av Transportstyrelsen. De genomför kurserna i princip en gång varje månad. 

Utbildaren utfördar ett intyg efter genomförd utbildning. Detta intyg ska räcka som bevis för att en seglare ska anses uppfylla OSR 6.05.2b. 
Den som önskar kan ta ut ett STCW-certifikat hos Transportstyrelsen via sjömansregistret. Det kostar ca 1 200 kr.

En svensk havskappseglare som ska segla internationellt i kategori 0,1,2 ska därför söka utbildningstillfällen hos en av Transportstyrelsen godkänd utbildare.

I Stockholm föreslår vi att ni kontaktar Safetygruppen.
Här kan du boka kurserna!

I Göteborgsområdet föreslår vi att ni kontaktar Nordtac.

FAQ om Medicalkurser

Uppdaterad 2022-01-08.

Om jag är läkare eller utbildad sjuksyster, måste man ha något av certifikaten ovan?

Svar: Nej, det räknas som högre utbildning än vad WS anger i sina krav. Det finns dock en mycket stark rekomendation att yrkesverksamma personer inom sjukvården behöver mer förståelse och kunskaper kring de förhållanden och förutsättningar som råder vid havskappsegling.

Krävs det något särskilt certifikat för fastnet Race?

The requirements that you list are the requirements that would apply for the 2021 Rolex Fastnet Race. However, we will also accept the qualifications of Doctors, Paramedics or similarly trained medical professionals, provided they are familiar with the topics in WS OSR Appendix H (Model First Aid Training Course).  I hope this clarifies the situation but please do not hesitate to contact us again if we can be of any further assistance.  

Thank you and best regards,Tim Thubron Deputy Racing Manager Royal Ocean Racing Club

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen